Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina organizāciju pārstāvjus piedalīties apmācībās, kas notiks no šā gada 28.februāra līdz 2.martam.

Ja tu esi organizācijas vai pašvaldības iestādes pārstāvis, kas vēlas uzzināt vairāk, plašāk un arī no praktiskās puses par to, kā īstenot Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projektu, šīs apmācības domātas tieši tev!

Aicināti pieteikties pārstāvji no akreditētām EBD nosūtītāj-, uzņēmēj- vai koordinējošām organizācijām, kurām vēl nav reāla EBD projektu īstenošanas pieredze; pārstāvji no pieredzējušām organizācijām, kurās nomainījušies par EBD atbildīgie cilvēki; pārstāvji no iestādēm, kuras vēl domā, vai akreditēties, lai ārvalstu brīvprātīgo jaunieti uzņemtu savā iestādē.

Apmācībās uzzināsi visu nepieciešamo, lai varētu īstenot EBD projektu: kāda ir EBD būtība, kas ir projekta sagatavošanas pamatā, kā projektā pielietot neformālo izglītību, kādas ir projektā iesaistīto pušu lomas un atbildības, dažādās kultūras u.c. Iespējams, izdosies satikt arī kādu ārvalstu brīvprātīgo, kas savu EBD veic Latvijā.

Apmācībām no katras organizācijas var pieteikties viens pārstāvis.

Apmācības notiks Kuldīgā, un tās ir bez maksas.

Aģentūra sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus, bet ceļa izdevumi līdz apmācību norises vietai jāsedz dalībniekiem pašiem.

Mācībās jāpiedalās visu apmācību laiku no 28.februāra pulksten 10.30 līdz 2.martam pulksten 16.30.

Pieteikšanās: līdz 16.februārim, aizpildot pieteikumu tiešsaistē sk.šeit.

Taču, jo ātrāk, jo labāk. Visas iesūtītās anketas tiks izvērtētas un rezultāti  paziņoti katram dalībniekam personīgi.

Vietu skaits ir ierobežots, tādēļ prioritāte tiks dota jau akreditētām organizācijām un tām, kurām ir vismaz pamatzināšanas par EBD un nopietna motivācija.

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar Bērnu un jauniešu biedrību „Liepājas Jaunie Vanagi” (JSPA reģionālais sadarbības partneris Kurzemes reģionā).