Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas Liepājā lietošanā saņēma projekta LLI-441 "ONLY SAFE!" ietvaros iegūto apvidus automašīnu ar kravas kasti, informē policijas preses pārstāve Madara Šeršņova.

Apvidus automašīna paredzēta izmantošanai, veicot glābšanas un meklēšanas pasākumus, kā arī medību kontrolei un patrulēšanai pludmalē, mežā, tāpat dodoties uz objektiem, kur ir grūti izbraucami ceļi. Automašīna paredzēta lietošanā ne tikai Liepājā, bet visā Kurzemes reģiona teritorijā. Kā jau jebkurā iepirkumā, arī šajā tika izvēlēts tehniskām prasībām atbilstošākais un finansiāli izdevīgākais piedāvājums.

Projekta LLI-441 "ONLY SAFE!" kopīgais ieguvums ir pieredzes apmaiņa un glābēju mācības, kurās tika papildinātas praktiskās zināšanas un iemaņas, kā arī nepieciešamā ekipējuma papildinājums, pildot dienesta pienākumus. Projekta ietvaros tiks iegūta arī piekabe, kvadricikls un glābšanas piederumu komplekti.

Projekta partneri:
• Palangas pilsētas Pašvaldības administrācija – vadošais partneris;
• Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde";
• Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Pašvaldības policija";
• Latvijas Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde;
• Neringas pašvaldības administrācija;
• Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas dienests


Projekta LLI-441 "ONLY SAFE!" ilgums ir 24 mēneši un tas tiek realizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir 529 192,21 eiro, no kuriem 85% jeb 449 813,34 eiro finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Programmas mērķis ir sekmēt reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu.