Liepājas Universitāte ir uzsākusi jauno studiju gadu un apzinājusi pirmajā kursā uzņemto un kopējo studējošo skaitu, informē galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Studentu skaits visu Latvijas augstskolu dzīvē ir svarīgs, tādēļ priecē, ka šogad pieprasījums pēc Liepājas Universitātē apgūstamajām zināšanām ir bijis lielāks nekā iepriekš, it īpaši maģistrantūras programmās, kur studentu skaits ir pieaudzis par 9,5 procentiem.

Vasaras uzņemšanā Liepājas Universitātē (LiepU) varēja pieteikties 26 studiju programmās – 15 pamatstudiju, 9 maģistrantūras un 2 doktorantūras programmās, tai skaitā 6 programmās, kur studijas notiek angļu valodā.

Kopā pamatstudiju programmās noslēgti 296 studiju līgumi. Vispopulārākās pamatstudju programmas šogad ir "Biznesa un organizāciju vadība", "Skolotājs – pamatizglītības skolotājs", "Kultūras vadība", "Informācijas tehnoloģija".

Maģistra studiju programmās ir noslēgti 144 līgumi. Vispopulārākās maģistra studijas ir "Vispārējās izglītības skolotājs", "Vadības zinības", "Rakstniecības studijas", "Sociālais darbs". Šogad līgumus par studijām noslēguši 40 jauni ārzemju studenti un tas ir par 27% vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Populārākās ārzemniekiem ir studiju programmas "Informācijas tehnoloģija" un "Eiropas valodu un kultūras studijas". Ir noslēgti arī septiņi jauni līgumi doktorantūras studijās.

Interesanti, ka par 7,8% ir palielinājies arī noslēgto līgumu skaits nepilna laika studijās.

Liepājas Universitātes rektore Dace Markus uzņemšanas rezultātus vērtē atzinīgi: "Laikā, kad vairākās Latvijas augstskolās vērojams studentu skaita samazinājums, mums jau otro gadu ir pirmkursnieku skaita pieaugums. Kopā 1. kursā studē 487 studenti."

LiepU šajā mācību gadā ir 274 valsts piešķirtās budžeta vietas, kuras visas ir aizpildītas.