No 16. līdz 22. maijam Liepājā un Dienvidkurzemes novadā reģistrēti 32 jauni Ukrainas bēgļi. Kopumā Liepājā un novadā patvērumu raduši jau 1306 cilvēki – 1043 Liepājā un 263 novadā. Arī aizvadītajā nedēļā Ukrainas iedzīvotāji turpināja saņemt gan materiālo, gan nemateriālo palīdzību un atbalstu, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Labdarības organizācijā "Tabitas sirds" pagājušajā nedēļā humāno atbalstu (apģērbu, higiēnas lietas, gultasveļu, traukus, mēbeles un citas sadzīves lietas) saņēma 126 Ukrainas iedzīvotāji. No jūnija organizācija strādās pirmdienās un trešdienās.

Informācijas centrs iebraucējiem, kas sniedz konsultācijas Liepājas ukraiņu bēgļu reģistrācijas punktā, pagājušajā nedēļā sniedza 280 konsultācijas pa telefonu un 50 klātienes konsultācijas, kā arī sniedza ilglaicīgo psiholoģisko atbalstu četriem Ukrainas kara bēgļiem Liepājā.

Šobrīd Liepājas izglītības iestādēs mācās 69 ukraiņu skolēni, pirmskolas izglītības iestādes apmeklē 43 bērni.

Pašvaldības noslēgto līgumu par izmitināšanu ietvaros kopumā izmitinātas 198 personas. Pilsētā šobrīd uzturas 95 Ukrainas iedzīvotāji: pašvaldības dzīvokļos izmitinātas piecas personas, LiepU Hostelī – 33 personas, viesnīcā "Amrita" – 26 personas, viesnīcā "Kolumbs" – 27 personas, mītnē "JA Travel Agency" izmitinātas četras personas, 10 personas dzīvesvietu atradušas pašas un uzturas pie privātpersonām (radi, draugi, paziņas, brīvprātīgie). 93 personas devušās prom uz citu pilsētu vai valsti.

Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) saņemti iesniegumi par pabalsta piešķiršanu no 151 strādājošā ukraiņa, konsultācijas saņēmuši 512 ukraiņi.

Liepājas sociālais dienests pagājušajā nedēļā izmaksājis pabalstus par kopējo summu 11 749 eiro (garantētā minimālā ienākuma pabalsts – 3865 eiro, pabalsts krīzes situācijā – 7884 eiro).

7 Ukrainas iedzīvotāji pagājušajā nedēļā saņēmuši abonementa biļetes braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā. Izsniegtas arī visas 768 ziedot.lv dāvanu kartes 50 eiro vērtībā.

Tāpat pagājušajā nedēļā izsniegtas trīs izziņas (astoņām personām) par krīzes situāciju Eiropas atbalsta paku saņemšanai.  

21 Ukrainas bērnam Liepājā ir iecelti 14 ārkārtas aizbildņi. Pagājušajā nedēļā diviem aizbildņiem izmaksāts pabalsts 1405,40 eiro apmērā.

Atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem pagājušajā nedēļā sniegusi arī Liepājas pašvaldības policija. Ir saņemti 15 zvani un sniegta informatīvā palīdzība saistībā ar Ukrainas kara bēgļiem interesējošiem jautājumiem. Tāpat tiek apzinātas Ukrainas kara bēgļu mitināšanās vietas Liepājā un tās regulāri tiek apsekotas, lai uzraudzītu situāciju.

Lai sniegtu atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ, fiziskas personas aicinātas sniegt atbalstu un bez maksas izmitināt ukraiņus savā mājsaimniecībā, saņemot par to Liepājas valstspilsētas pašvaldības finansiālu atbalstu par faktisko izmitināšanas pakalpojuma nodrošināšanu līdz 90 dienām. Pagājušajā nedēļā saņemti 10 pieteikumi par izmitināšanu un notiek to izskatīšana.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība kopā ar valsts institūcijām un biedrībām izveidojusi vienotu palīdzības sistēmu atbalsta sniegšanai Ukrainas pilsoņiem – pašvaldības mājaslapas sadaļā www.liepaja.lv/atbalsts-ukrainai/ vienkopus apkopoti svarīgākie kontakti, lai katrs cilvēks pēc savas vajadzības varētu sazināties ar sev interesējošo institūciju.