No 28. marta līdz 1.aprīlim Liepājā un Dienvidkurzemes novadā reģistrēti aptuveni 100 jauni Ukrainas bēgļi, kopumā no 2. marta – 862, no kuriem 130 Dienvidkurzemē, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Pagājušajā nedēļā ar biedrības "Tabitas sirds" palīdzību sniegts dažāda veida humānās palīdzības atbalsts aptuveni 160 cilvēkiem Liepājā.

49 bērni iekārtoti Liepājas skolās, 32 – Liepājas pirmsskolas izglītības iestādēs.

33 cilvēki izmitināti Liepājas viesnīcās, 35 ukraiņi Dienvidkurzemes novada pašvaldības nodrošinātās mītnēs, pārējie dzīvo pie privātpersonām īslaicīgās izmitināšanas dzīvokļos, vai pie radiniekiem un paziņām.

Līdz 1. aprīlim Liepājas Sociālais dienests izmaksājis garantētā minimālā ienākuma (GMI) un krīzes pabalstus ~ 81 300 tūkstošu apmērā. GMI pabalstu saņēmušas 138 ģimenes, 317 personas, bet krīzes pabalstu – 126 mājsaimniecības (272 cilvēki), šajā skaitā arī bērni. 282 mājsaimniecībām (599 cilvēkiem) izsniegtas izziņas par krīzes situāciju Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām paku saņemšanai, 459 personām izsniegtas sabiedriskā transporta abonementa biļetes.

Jau ziņots, ka Liepājā izveidots vienots Ukrainas bēgļu reģistrācijas punkts, Klaipēdas ielā 96A, kura darba laiks ir katru darba dienu no pulksten 9 līdz 13.

Reģistrācijas punktā var veikt pirmreizējo reģistrāciju, saņemt atbalstu vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieteikuma sagatavošanā, saņemt telefonu SIM kartes un dažādas konsultācijas. Sazināties ar bēgļu reģistrācijas punktu Liepājā var, zvanot pa informatīvo kontakttālruni 63 420 269.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība kopā ar valsts institūcijām un biedrībām izveidojusi vienotu palīdzības sistēmu atbalsta sniegšanai Ukrainas pilsoņiem – pašvaldības mājaslapas sadaļā www.liepaja.lv/atbalsts-ukrainai/ vienkopus apkopoti svarīgākie kontakti, lai katrs cilvēks pēc savas vajadzības varētu sazināties ar sev interesējošo institūciju.