Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņi Vitālijs Ginzikevičs un Vladislava Zuboviča starptautiskajā akordeona spēles konkursā ieguvuši godalgotas vietas.

No 9. līdz 12.martam Limbažos XIV Starptautiskā akordeonistu festivāla ietvaros notika VI Starptautiskais mūzikas skolu akordeona spēles audzēkņu – solistu konkurss. No Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas konkursā piedalījās pedagoģes Daigas Stekjānes divi audzēkņi (iepriekš audzēkņi mācījās pie pedagoģes Lindas Rozentāles)  – 6.klases audzēknis Vitālijs Ginzikevičs un 7. klases audzēkne Vladislava Zuboviča.

Konkursā abi LMMDV audzēkņi ieguva godalgotas vietas – Vitālijs Ginzikevičs  ieguva II vietu, Vladislava Zuboviča III vietu.

Kopumā konkursā dažādās vecuma grupās piedalījās 43 skolēni no Latvijas, Lietuvas, Vācijas, Igaunijas un Baltkrievijas.

Vitālijs Ginzikevičs un Vladislava Zuboviča godalgotas vietas izcīnīja 11 skolēnu konkurencē, savā vecuma kategorijā (13 –14 gadi).