Piektdien Liepājā, Ventspils ielā 51, pulksten 10.00 – 18.00 notiks pirmais Kurzemes NVO Sadarbības Forums.

Tajā piedalīsies vairāk nekā 100 Kurzemes NVO līderu, 9 aktīvāko Kurzemes pašvaldību pārstāvju un Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas pārstāvju dalību.

Kā ziņo sabiedrisko attiecību eksperte Inese Siliņa, foruma laikā dalībnieki iepazīsies ar Kurzemes NVO labo prakšu piemēriem, strādās darba grupās, analizējot NVO jomu attīstības iespējas, izstrādās iespējamos NVO-NVO un  NVO-pašvaldību sadarbības modeļus, radīs projektu idejas Kurzemes reģiona attīstībai, kā arī meklēs sadarbības partnerus to īstenošanai.

Foruma organizētāji izsūtīja ielūgumus arī visām Kurzemes pašvaldībām, aicinot piedalīties forumā un iepazīties ar NVO iespējām un piedalīties sadarbības modeļu izstrādē. Dalību forumam apstiprinājušas 9 no 20 Kurzemes pašvaldībām - Aizputes, Dundagas, Durbes, Liepājas, Pāvilostas, Rojas, Rucavas, Saldus un Talsu pašvaldību pārstāvji.

Kurzemes NVO Sadarbības Forumu organizē Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs projekta „Kurzemes zelts” ietvaras ar sadarbības partneru atbalstu - biedrību „Liepājas Jaunie Vanagi, nodibinājumu „Cemex Iespēju fonds” un Kuldīgas biedrību „Darīsim paši!”.

Projekts „Kurzemes zetls” tiek īstenots grantu shēmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2011” ietvaros un tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem ”(līgums nr. 2011.LV/3-1/03).