Šodien Ministru kabineta komitejas sēdē prezentēs Tieslietu ministrijas (TM) ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju, kurā paredzēts būvēl cietumu Liepājā.

Kā aģentūrai LETA skaidroja TM, viens no koncepcijas plāniem ir Kurzemes cietuma būvniecība Liepājā, Alsungas ielā. Tā īstenošanai TM lūdz valdību izvērtēt šī nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā un nodošanu to TM Kurzemes cietuma būvniecībai.

Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā esošais nekustamais īpašums patlaban netiek izmantots un nav nepieciešams pilsētas pašvaldības funkciju realizēšanai.

Neskatoties uz to, ka pirmo jauno cietumu ir plānots būvēt Olaines cietuma teritorijā, ir nepieciešams savlaicīgi plānot arī pārējo cietumu būvniecībai nepieciešamās zemju platības. Kā norāda TM, nākamais jaunais cietums būtu jābūvē Kurzemes reģionā, kur līdz šim ir tikai viens cietums - Liepājā.

Liepājas cietumā pašlaik ir mazs vietu skaits, līdz ar to notiesātie no Kurzemes reģiona sodu izcieš tālu no savām dzīvesvietām. Šāda situācija ir pretrunā starptautiskajos normatīvajos aktos noteiktajam. Tāpat pašreizējā Liepājas cietuma infrastruktūra neatbilst starptautiskajiem standartiem, līdz ar to labas pārvaldības princips prasa, lai valsts pārvalde jau laicīgi plānotu nākamo cietumu būvniecībai nepieciešamo zemes gabalu iegūšanu.

Jauna cietuma būvniecībai atbilstoša zemes gabala iegūšana Liepājā ļaus savlaicīgi sagatavoties turpmākajai rīcībai un nodrošinās atbilstību ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepcijas projektā paredzētajam, plānojot, ka jaunā tiesu sistēma pēc iespējas elastīgāk ļaus reaģēt uz iespējamām izmaiņām normatīvajos aktos un faktiskajos apstākļos - cietumi valsts teritorijā jāizvieto vienmērīgi un katrā cietumā jābūt visu režīmu nodaļām.

Kā secina TM, zemes gabala iegūšana Liepājā atbilst koncepcijas noteiktajiem jauno cietumu izvietošanas principiem, jo tas būs teritoriāli izdevīgā vietā, tas atradīsies ārpus pilsētas centra, bet tiešā pilsētu tuvumā.

Šis jautājums vēl būs jāskata valdībā otrdien, 13.novembrī.