Daļa spēles "Liepājnieki" 111 dalībnieku un tie, kuri pamanīja Liepājas portālos ievietoto reklāmu, trešdien, 7.decembrī, atkal bija pulcējušies vietā, ko tagad dēvē par "Wiktoriju".

Aicinātāji bija tie paši iepriekšējie – Linda Matisone, Laila Atiķe, Jānis Vilnītis, Ģirts Kronbergs un Atis Deksnis. Sanākušie (šoreiz ap pussimts) – daļēji tie paši, kas pirmajā reizē, daži arī iepriekš neredzēti. Kā jau aicinājumā bija teikts, tikšanās mērķis bija turpināt pirmajā reizē uzsākto "Liepājas inventarizāciju", lai "raudzītu, ko varam un kā varam šo pilsētu veidot tādu, lai tajā ir prieks dzīvot".

Ja pirmajā reizē, darbodamies četrās grupās – "Izgāztuve", "Smēde", "Mazgātava" un "Muzejs" – atnākušie centās identificēt to, kas Liepājā ir ārā metams, "pārkaļams", pārmazgājams vai saglabājams tāds, kā ir, tad šoreiz mērķis bija "sijāt un vētīt", lai no vairākiem desmitiem iepriekš katrā grupā fiksēto lietu, vietu, norišu utt. paliktu desmit galvenās. Otrs uzdevums bija nosaukt, kurš vai kas šīs četrreiz desmit var labot vai mainīt. Tikai neliela daļa izrādījās pašu vai cilvēku grupas (saimes) spēkiem maināma, vairumā gadījumu būtu nepieciešama pašvaldības vai nereti – valsts iejaukšanās.

Kā likt pašvaldībai šīs lietas mainīt?" – atbildes meklēšana uz šo jautājumu būs spēles 3.solis un nākamās jeb trešās tikšanās uzdevums, rezumējot trešdienas vakara norisi, secināja Jānis Vilnītis.