2021.gads Liepājas pilsētas Sociālajam dienestam bijis jaunu izaicinājumu un pārbaudījumu gads, lai ieviestu dzīvē valsts noteiktās izmaiņas sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jomā, kas skar vairākus tūkstošus liepājnieku. Nācās arī pielāgoties mainīgajai situācijai saistībā ar "Covid–19"  izplatību, mobilizēt darbiniekus un pārkārtot darbu tā, lai liepājnieki, kuriem nepieciešams sociālais atbalsts, savlaicīgi to saņemtu. 2021.gadā palīdzēts vairāk nekā pieciem tūkstošiem liepājnieku, informē Liepājas Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

No 2021.gada 1. janvāra tika palielināts garantētā minimālā ienākuma pabalsts cilvēkiem bez ienākumiem no 64 eiro uz 109 eiro pirmajai personai un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā, palielināts trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis uz 272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 pārējām personām mājsaimniecībā. Tajā pašā laikā no 1. jūlija stājās spēkā valsts ieviestais jaunais mājokļa pabalsta regulējums, kas liedza saņemt šo pabalstu vairākiem tūkstošiem liepājnieku ar zemākajiem ienākumiem, kuri iepriekš to bija saņēmuši.

Tāpēc Liepājas Sociālā dienesta speciālistiem un vadībai sadarbībā ar pašvaldību nācās pielikt pūles, lai pamatotu un izvirzītu savus ierosinājumus Labklājības ministrijai, lai nepasliktinātu dzīves situāciju trūcīgākajiem liepājniekiem. Latvijas Pašvaldību savienība un Latvijas Lielo pilsētu asociācija pēc pašvaldību rosinājuma vērsās Labklājības ministrijā un panāca, ka no 2022.gada 1.janvāra tiks nedaudz pacelts minimālo ienākumu slieksnis vientuļajiem senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī valsts segs pašvaldībām 50% no iztērētajiem līdzekļiem mājokļa pabalstam.

Liepājā no jauna tika ieviests arī pabalsts krīzes situācijā "Covid–19" pandēmijas dēļ, ievērojams atbalsts tika sniegts vientuļo senioru aprūpei mājās, nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem un pieaugušajiem, atbalsts audžuģimenēm un citi pakalpojumi dažādām mērķa grupām. Asistentiem, kuri palīdz cilvēkiem ar invaliditāti, no 1. jūlija tika ievērojami mazināts administratīvais slogs gan pakalpojuma saņēmējiem, gan pakalpojuma sniedzējiem. Ieviests jauns valsts finansēts pavadoņa pakalpojums un jauns pašvaldības finansēts aprūpes pakalpojums bērniem ar invaliditāti.

Dažādu pabalstu izmaksai un sociālo pakalpojumu nodrošināšanai 2021.gadā izlietoti 2,67 miljoni eiro. Visvairāk liepājnieki saņēmuši mājokļa un veselības pabalstu, kurš no Jaunā gada būs divas reizes lielāks. Pavisam Liepājā pieejami 25 veidu pabalsti un 26 dažādi sociālie pakalpojumi.

2021.gadā veikta infrastruktūras sagatavošana jaunu sociālo pakalpojumu sniegšanai Deinstitucionalizācijas (DI) projekta un projekta "Kurzeme visiem" ietvaros. Pabeigta jaunas, ģimeniskai videi pietuvinātas dzīvojamās mājas būvniecība Bērnunama bērniem Salmu ielā 53, nākamā gada sākumā plānots atvērt specializētās darbnīcas un grupu dzīvokļus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Vēl viena māja bez vecāku gādības palikušiem bērniem tiks uzbūvēta Kuldīgas ielā 20. Projekta ietvaros Liepājā ieviesti jauni sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Sociālais dienests sadarbībā ar biedrību YOU+ un citām jauniešu nevalstiskajām organizācijām turpināja īstenot izmēģinājumprojektu "Mentora pakalpojums sociālā riska jauniešiem", kurš pagarināts līdz 2022.gada 15. martam.

2021.gadā trešo reizi tika pasniegtas Gada balvas sociālajā jomā, un pirmo reizi tika saņemts nepieredzēti daudz pieteikumu, īpaši nominācijā "Iedzīvotāju paldies", kas liecina, ka liepājnieki pamana un novērtē arī sociālo darbinieku veikumu.