Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta direktore Linda Krasovska iepazīstināja Liepājas Domes deputātus Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejā ar Sociālā dienesta paveikto darbu šī gada pirmajā pusgadā, kad papildus sniegtajai sociālajai palīdzībai un pakalpojumiem  liepājniekiem dienestam nācās mobilizēt darbinieku resursus arī Ukrainas bēgļu apkalpošanai, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Trūcīgas mājsaimniecības statuss šogad ir 1851 mājsaimniecībai, maznodrošinātās – 2181, bet sociālās palīdzības pabalstus saņēmušas 2192 personas, visvairāk – mājokļa pabalstu (1708 personas). Sociālajiem pabalstiem izlietots 372 683 eiro, bet kopumā sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu izdevumiem liepājniekiem līdz 31. maijam izlietots 1,5 milj. eiro no šogad paredzētajiem 3,8 milj. eiro ( 43,64%). 200 Sociālā dienesta klienti iesaistīti līdzdarbības pasākumos.

 No šā gada 1.janvāra tika palielināts veselības aprūpes pabalsts pensionāriem un personām ar invaliditāti no 75 eiro līdz 150 eiro un noteikti paaugstināti koeficienti garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti uz koeficientu 2,5, mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti uz koeficientu 2, pārējām mājsaimniecībām – uz  koeficientu 1,5. Tas nozīmē, ka apkures sezonā vairāk liepājnieku varēja kvalificēties mājokļa pabalstam, kaut nedaudz atvieglojot samaksas veikšanu par strauji pieaugušajiem komunālajiem pakalpojumiem.

Liepājas pašvaldībā tiek nodrošināti 28 sociālo pakalpojumu veidi dzīvesvietā vai institūcijās. Sociālos pakalpojumus saņēmušas 1262 personas, ESF projekta "Kurzeme visiem" ietvaros pakalpojumus saņēmušas 226 personas, bet sociālais darbs tiek veikts ar 1183 ģimenēm (2475 personām).

Savukārt, atbalstot Ukrainas bēgļus, sociālais atbalsts sniegts gandrīz 1000 ukraiņiem, izmaksājot pabalstus par kopējo summu 385 119 eiro, ko valsts sola pašvaldībām pakāpeniski atgriezt.  Izsniegtas izziņas par krīzes situāciju ES pārtikas paku saņemšanai 978 cilvēkiem, bet ukraiņu bērniem iecelti 14 ārkārtas aizbildņi, kuriem izmaksāti pabalsti 4600 apmērā un 11 727 eiro – apģērbam un mīkstam inventāram 18 bērniem. Sociālā dienesta darbinieki arī izsnieguši 831 bezmaksas abonementa biļetes braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā, telefona SIM kartes un no ziedotājiem saņemtās dāvanu kartes.

Viena no prioritātēm sociālajā jomā Liepājā ir arī sociālo institūciju infrastruktūras pakāpeniska sakārtošana. Šogad pabeigts sanitāro telpu remonts un vides pieejamības nodrošināšana Atkarību profilakses centrā, koridoru remonts, virtuvju remonts un durvju nomaiņa divos stāvos sociālajā dzīvojamā mājā Flotes ielā 14, dzīvokļa remonts Viršu ielā 9/11 un atkritumu konteinera novietnes izbūve  Viršu ielā 9/11, kopumā izlietojot 128 674 eiro.

"Lai gan Sociālā dienesta pamatuzdevums palicis nemainīgs – sociālās palīdzības un pakalpojumu nodrošināšana liepājniekiem, pēdējo gadu laikā, kopš mūs skārusi "Covid-19" pandēmija un Krievijas izraisītais karš Ukrainā, mūsu darbiniekiem nākas uzņemties papildus funkcijas un būt elastīgiem, pildot arī papildus pienākumus – esam gan sociālie darbinieki, gan psihologi, tulki,  būvniecības jomas, medicīnas pārzinātāji utt. Tomēr man ir gandarījums, ka, neskatoties uz darbinieku trūkumu un arī " izdegšanu",spējam šo smago laiku pārvarēt", atzīst Sociālā dienesta direktore Linda Krasovska.    

Sociālajā jomā aktīvāk kā jebkad agrāk tiek īstenoti arī ES struktūrfondu un citi ārvalstu projekti,  īpaši rosīgi līdzdarbojoties  deinstitucionalizācijas procesa projekta "Kurzeme visiem" ietvaros. Kopš 1.marta mainīts Bērnunama nosaukums uz "Bērnu atbalsta centrs "Dzintari"", bet bērni pārcēlušies uz jaunām, vairāk ģimeniskai videi pietuvinātām mājām  Salmu ielā 53 un Viršu ielā 9/11. Salmu ielā 53 ir energoefektīva māja, kur nodošināts veselīgs klimats un vienlaicīgi zemas ēkas uzturēšanas izmaksas. Otru šādu māju vēl plānots uzbūvēt Kuldīgas ielā 20 līdz 2023.gada jūlijam.

Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros izveidotas specializētās darbnīcas 18 cilvēkiem ar īpašām vajadzībām T.Breikša ielā 16/20, kur būs sveču liešanas darbnīca un papīra dizaina darbnīca, kas plāno uzsākt darbu šā gada septembrī. Savukārt Viršu ielā 9/11 atsevišķā korpusā ierīkoti 10 grupu dzīvokļi 16 cilvēkiem no valsts sociālās aprūpes centriem. Šobrīd ar mentoru atbalstu norit viņu sagatavošana pārejai uz patstāvīgu dzīvi sabiedrībā šā gada septembrī.

Sociālais dienests, tāpat kā līdz šim, pieņem iedzīvotājus ar iepriekšēju pierakstu, kas ieviesis klientu pieņemšanā zināmu kārtību un  cilvēkiem vairs nav jāsēž un jāgaida uz pieņemšanu garās rindās. Lai pierakstītos uz pieņemšanu un konsultētos par jebkuru interesējošu jautājumu saistībā ar sociālo palīdzību un pakalpojumiem, iedzīvotāji aicināti zvanīt pa tālruni 634 89655.