SIA "Liepājas Reģionālā slimnīca" un  Rīgas Stradiņa universitātes (RSU)  noslēgusi līgumu, kas paredz studijām nepieciešamās praktiskās darbības izvēršanu Liepājas slimnīcā.

Līgumu parakstīja Liepājas slimnīcas valdes priekšsēdētājs,  Rīgas Stradiņa universitātes Padomnieku konventa loceklis Edvīns Striks un  RSU rektors profesors Jānis Gardovskis, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Indra Grase.

Kā uzsvēra E. Striks, Stradiņa universitāte ir vadošā izglītības iestāde valstī, kura sagatavo medicīnas darbiniekus, tāpēc esam pagodināti, ka universitāte izteica priekšlikumu noslēgt sadarbības līgumu, kas ļaus detalizētāk vienoties par izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstību Liepājas Reģionālajā slimnīcā. Tas nozīmē veidot kopīgas aktivitātes studentu un rezidentu teorētiskajā un praktiskajā sagatavošanā, tādējādi palīdzot slimnīcai piesaistīt jaunos medicīnas speciālistus darbam ārstniecības iestādē.

E.Striks norādīja, ka slimnīcai jau ir izveidojusies laba sadarbība ar Stradiņa universitāti gan speciālistu apmācību organizēšanā, gan arī smagi slimu pacientu ārstēšanā un konsultēšanā. "Mēs ceram, ka noslēdzot līgumu, šāda sadarbība būs vēl ciešāka. Liepājas Reģionālajā slimnīcā topošie ārsti iziet rezidentūru, tāpēc mums ir ļoti svarīgs gan jauno mediķu sagatavotības līmenis, gan iespēja tos pēc iespējas vairāk piesaistīt tieši mūsu slimnīcai," saka E. Striks un norāda, ka katras medicīnas iestādes līmeni nosaka ne jau izremontētās telpas un tehnloģijas, kas, protams, arī ir ļoti svarīgi, bet galvenokārt cilvēki, kas tur strādā. "Nākotne būs tai medicīnas iestādei, kurā strādās kvalificēti un motivēti darbinieki," pārliecināts ir E. Striks

Savukārt RSU rektors J. Gardovskis jau iepriekš teicis, ka augstskolas sadarbība ar reģionālajām medicīnas iestādēm palīdz radīt atraktīvu un motivējošu studiju un darba vidi, kā arī kopumā veicina reģionu attīstību. "Brīdī, kad robežas ir atvērtas, ir būtiski radīt tādus apstākļus, lai Latvijas jaunie talanti paliktu šeit un strādātu mūsu valsts sabiedrības labā. Parakstot līgumu, mēs ceram panākt, ka jaunie speciālisti jutīsies vajadzīgi un gaidīti Liepājā," teicis RSU rektors J. Gardovskis.