Otrdienas vakarā sākās publiskā apspriešanu Liepājas un Dienvidkurzemes novada attīstības stratēģijas un plāna 1. redakcijai, informē Liepājas domes Mārketinga un sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Šī bija pirmā no kopumā astoņām tematiskajām apspriedēm, kuru mērķis ir iepazīstināt ar priekšlikumiem, kādu mēs vēlamies redzēt Liepāju līdz pat 2035.gadam un aicināt iesaistīties ikvienu pilsētas iedzīvotāju savas nākotnes veidošanā.

Pirmās tikšanās fokuss bija dzīves vide pilsētvide un daba. Tiešraides laikā ikviens interesents tika iepazīstināts ar kopējo plānošanas dokumentu redakcijas ietvaru – kāds ir nospraustais pilsētas attīstības virziens, mērķi, prioritātes, veicamie uzdevumi. Diskusijā piedalījās un ar konkrētās jomas vīziju, uzdevumiem un izaicinājumiem iepazīstināja Liepājas valstspilsētas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš, Vides nodaļas vadītāja Dace Liepniece, izpilddirektora vietnieks Didzis Jēriņš, Attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols, Attīstības pārvaldes  eksperts stratēģiskās plānošanas jautājumos Aksels Ruperts, konsultantu pārstāvji no SIA "AC Konsultācijas", SIA "Konsorts" un SIA "ELLE".

Tiešraides laikā ikviens interesents tika aicināts uzdot sev interesējušos jautājumus un izteikt viedokli vai priekšlikumus par konkrēto tēmu.

Iedzīvotāju iesaiste pašvaldības darbā ir ļoti svarīga un nozīmīga, jo tieši tādi ir demokrātijas pamatprincipi – pašiem iedzīvotājiem iesaistīties lēmumu pieņemšanā, kas ietekmē viņu ikdienu, bērnus, vecākus, atpūtas un darba iespējas, vidi sev apkārt. Kurš gan labāk zina, kas apkaimē nepieciešams visvairāk – jauns rotaļu laukums, apstādījumi vai apgaismes stabi – ja ne paši iedzīvotāji, kuri tur dzīvo. Tādēļ paldies ikvienam, kurš šodien iesaistījās ar saviem jautājumiem un viedokli.

Video ierakstu var vērot šeit: https://www.facebook.com/liepajalv/videos/434659111403009

Tiekamies jau nākamajās publiskajās apspriešanās:
• 25.novembrī pulksten 18 tēma – Sabiedrības veselība
• 30.novembrī pulksten 18 tēma – Sociālā palīdzība, pakalpojumi un atbalsts
• 2.decembrī pulksten 18 tēma – Satiksmes infrastruktūra un mobilitāte
• 7.decembrī pulksten 18 tēma – Pārvaldības un pakalpojumu sistēma
• 9.decembrī pulksten 18 tēma – Kultūrvide, tūrisms un sports
• 14.decembrī pulksten 18 tēma – Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša izglītība
• 16.decembrī pulksten 18 tēma – Uzņēmējdarbības vide.

Ņemot vērā valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, tikšanās notiks attālināti tiešsaistes formātā. Ikviens interesents varēs tām sekot līdzi Liepājas domes feisbuka lapā https://www.facebook.com/liepajalv.

Tāpat iedzīvotāji savus ieteikumus var iesūtīt elektroniski uz e-pastu attistiba@liepaja.lv, pa pastu, adresējot Liepājas valstspilsētas pašvaldības Attīstības pārvaldei, Rožu ielā 6, Liepājā, vai caur Apmeklētāju pieņemšanas centriem.

Aicinām piedalīties aptaujā, lai noskaidrotu Liepājas un Dienvidkurzemes novada iedzīvotāju viedokli par plānošanas dokumentos izvirzītajām attīstības prioritātēm un mērķiem līdz 2027. un 2035. gadam. Aptaujā var piedalīties no 2021. gada 23. novembra līdz 20.decembrim.