Ceturtdien attālināti notika Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam un Attīstības programmas 2022.-2027.gadam 1. redakcijas publiskā apspriešana, tekts Liepājas domes feisbuka lapā. Tēma bija Veselības aprūpe.

Šī bija jau otrā no kopumā astoņām tematiskajām apspriedēm, kuru mērķis ir iepazīstināt ar priekšlikumiem, kādu vēlamies redzēt Liepāju līdz pat 2035.gadam un aicināt iesaistīties ikvienu pilsētas iedzīvotāju savas nākotnes veidošanā.

Tiešraides laikā ikviens interesents tika iepazīstināts ar kopējo plānošanas dokumentu redakcijas ietvaru – kāds ir nospraustais pilsētas attīstības virziens, mērķi, prioritātes, veicamie uzdevumi.

Diskusijā piedalījās un ar konkrētās jomas vīziju, uzdevumiem un izaicinājumiem iepazīstināja Liepājas mērs Gunārs Ansiņš,  Liepājas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas vadītāja Elīna Tolmačova, Attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols, Attīstības pārvaldes eksperts stratēģiskās plānošanas jautājumos Aksels Ruperts, konsultantu pārstāve no SIA "AC Konsultācijas" un "Konsorts" Kristīne Vībane.

Tiešraides laikā ikviens interesents tika aicināts uzdot sev interesējušos jautājumus un izteikt viedokli vai priekšlikumus par veselības tēmu.

Sarunu var noskatīties šeit: Kas paredzēts veselības jomā jaunajā attīstības programmā?
1. Liepājas pilsētas pašvaldības cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpei Liepājā
2. Zobārstu piesaiste valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu sniegšanai bērniem Liepājā un Dienvidkurzemes novadā
3. Liepājas Zobārstniecības poliklīnikas kapacitātes stiprināšana
4. Kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana
5. Liepājas Reģionālās slimnīcas infrastruktūras attīstība
6. Liepājas Reģionālās slimnīcas tehnoloģiju iegāde
7. Integrētās aprūpes attīstība ambulatorajā veselības aprūpē (Aldaru iela 20/24)
8. Integrētās aprūpes attīstība ambulatorajā veselības aprūpē (Republikas iela 5)
9. Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centra ēkā
10. Mikroklimata uzlabošana Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centra ēkā
11. Energoefektivitātes paaugstināšana Vecliepājas primārās veselības aprūpes centra ēkā
12. Liepājas Reģionālās slimnīcas energoefektivitātes pasākumi
13. Stiprināt psihiatrijas profilu pakalpojuma nodrošināšanai Kurzemes reģionā
14. Realizēt projektu – "Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs."

Elīna Tolmačova

Nākamās tikšanās:
• 30.novembrī pulksten 18 tēma – Sociālā palīdzība, pakalpojumi un atbalsts
• 2.decembrī pulksten 18 tēma – Satiksmes infrastruktūra un mobilitāte
• 7.decembrī pulksten 18 tēma – Pārvaldības un pakalpojumu sistēma
• 9.decembrī pulksten 18 tēma – Kultūrvide, tūrisms un sports
• 14.decembrī pulksten 18 tēma – Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša izglītība
• 16.decembrī pulksten 18 tēma – Uzņēmējdarbības vide.