Šodien, 28.jūnijā, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē tika prezentēts Liepājas Universitātes padomes virzītais priekšlikums par Kurzemes Universitātes izveidi.

Liepājas Universitātes padomes priekšsēdētājs Andris Grafs atzina: "Padomes pārliecība ir, ka Kurzemē jāveido viena spēcīga augstskola, apvienojot Liepājas Universitāti un Ventspils augstskolu,  koncentrējot augstākās izglītības piedāvājumu vienā augstskolā. Būtiski, ka Kurzemes Universitāte darbotos trīs zinātnes universitāšu LU, RTU un RSU ekosistēmā un partnerībā ar iesaistītajām pašvaldībām. Lai gan Kurzemes Universitātes izveidei vēl jāmeklē juridiski risinājumi, tās izveide ļautu izmantot un attīstīt Liepājas Universitātes un Ventspils augstskolas stiprās puses."

Liepājas Universitātes rektore Dace Markus, atbalstot priekšlikumu, uzsvēra nepieciešamību nezaudēt universitātes funkcijas, kas draud, sadalot vai pievienojot Liepājas Universitāti kādai no zinātnes universitātēm.

Plānots, ka Liepājas Universitātes padome nākošajā sēdē apstiprinās detalizētu priekšlikumu un secīgus soļus Kurzemes Universitātes izveidei. Turpināsies arī diskusija ar Izglītības un zinātnes ministriju un iesaistītajiem partneriem, informē Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.