Nodibinājuma "Liepāja 2027" nākamā gada plāni līdz Saeimas 8.decembra sēdei bija stipri neskaidri, taču, apstiprinot nākamā gada valsts budžetu, 490 000 eiro tajā atvēlēti arī "Liepājas – Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027" programmas īstenošanas sagatavošanai 2024. gadā, portālu irliepaja.lv informēja Zita Lazdāne, pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja.

"Gaidām oficiālu paziņojumu pašvaldībai no Saeimas. Nosauktā summa – 490 000 eiro – tika pieprasīta dažādu, vietēju un starptautisku, "Liepāja 2027" programmas pasākumu satura izstrādei un sagatavošanai realizācijai 2025., 2026., 2027. gadā. Tāpat no šīs summas paredzēts uzsākt realizēt "Liepāja 2027" sabiedrības līdziesaistes un komunikācijas programmu vietējā un starptautiskā mērogā. 2024. gadā plānots uzsākt brīvprātīgo programmu, kopienu un apkaimju programmu, NVO stiprināšanas programmu, jauniešu programmu. Nākamgad arī plānots uzsākt "Liepāja 2027" programmas realizācijas ietekmes mērījumus uz vietējo, reģionālo, valsts līmeņa tautsaimniecību, klimatu, piederību Latvijas valsts un ES vērtībām.

Pašlaik notiek saziņa ar ministrijām par nosacījumiem, kā, ar kādiem konkrētiem nosacījumiem šis finansējums tiks piešķirts praktiski," skaidroja Lazdāne.

Savukārt kā iepriekš portālam skaidroja nodibinājuma "Nodibinājums Liepāja 2027" valdes priekšsēdētāja Inta Šoriņa, pēc Kultūras ministrijas sniegtās informācijas, valsts finansējums "Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027" programmas realizācijai līdz šim bija paredzēts tikai no 2025. gada. Taču,


lai sasniegtu izvirzītos mērķus, programmas realizācija jāuzsāk nekavējoties.

"Līdz šim nodibinājums "Nodibinājums Liepāja 2027" ministrijai ir iesniedzis vispārīgus aprēķinus par lielākajiem programmas notikumiem. Vienošanās ar Kultūras ministriju paredzēja, ka detalizēti finansējuma aprēķini pasākumiem tiks sagatavoti līdz gada beigām. Šobrīd notiek darbs pie konkrētu tāmju un izmaksu detalizācijas, un noteiktajā termiņā tās tiks sagatavotas," uzsvēra Šoriņa.


Pēc viņas sacītā, saistībā ar aktuālajām sociālekonomiskajām norisēm valstī un pasaulē, tādiem izaicinājumiem kā minimālā atalgojuma palielināšana, būvdarbu, preču un pakalpojumu sadārdzinājums un citiem ekonomisko situāciju ietekmējošajiem faktoriem, Liepājas pilsētas, Dienvidkurzemes un Kuldīgas novadiem nodrošināt 2024. gadam nepieciešamo finansējumu Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 programmas realizācijai pilnā apmērā tikai no pašvaldību budžetiem ir neiespējami.

"Tādēļ, izmantojot iespēju, ka drīzumā Saeimā plānots sākt izskatīt nākamā gada valsts budžetu, aicinājām mūsu patronu – Latvijas Valsts prezidentu un vairākas ministrijas rast iespēju budžeta izskatīšanai otrajā lasījumā virzīt priekšlikumu par valsts budžeta līdzekļu paredzēšanu Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 programmas realizācijai 2024. gadam, kas tiktu novirzīts starptautiskās sadarbības veidošanai, programmas attīstībai, jauniešu un brīvprātīgo programmu izveidei, kā arī Liepājas valstspilsētas un novadu pašvaldību kultūras, tūrisma un nevalstiskā sektora darbinieku kapacitātes celšanai," skaidroja Šoriņa.