Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā kopš pagājušā gada sociālā riska ģimenēm ar bērniem iespējams saņemt arī pašvaldības apmaksātas psihologa konsultācijas, ja ģimene savu problēmu risināšanā un situācijas uzlabošanā sadarbojas ar Sociālā darba daļas speciālistiem, informē dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Šogad psihologa konsultācijas jau saņēmuši 22 bērni un 20 viņu vecāki, kas ir tikpat daudz, cik visa pagājušā gada laikā. 2020.gadā šo pakalpojumu saņēma 25 bērni un 18 pieaugušie – astoņi tēti un desmit mammas.

Psihologa konsultācijas 200 eiro apmērā gadā var saņemt ģimenes ar bērniem, kurās pastāv riski bērna drošībai vai attīstībai, ja šādu atzinumu sniedz sociālais darbinieks. Psihologa konsultācijas var saņemt arī personas un ģimenes, kurām ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas bērna aizgādības tiesības, ja tās ir Sociālā dienesta sociālā darba pakalpojuma saņēmējas un aktīvi iesaistās problēmu risināšanā pārtraukto bērna aizgādības tiesību atjaunošanai.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu var saņemt arī bērni, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām, ja pēc valsts apmaksāta sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas bērnam nepieciešams turpināt sociālo rehabilitāciju dzīvesvietā.

Sociālais dienests sadarbojas ar astoņiem Liepājas psihologiem, un ģimenes var izvēlēties, ar kuru labāk sadarboties. Visbiežāk psihologa konsultācijas tiek ieteikts apmeklēt  vecākiem, kuri pametuši bērnus novārtā, ģimenē bērnu un vecāku starpā nav savstarpējā sapratne, jo vecākiem nav izpratne par bērna vecuma posmu īpatnībām vai vecāki paši saviem spēkiem nespēj uzlabot situāciju.  

Ģimenes, kuras saviem spēkiem nespēj risināt sociālas problēmas, var vērsties Sociālā dienesta Sociālā darba daļā pa tālr. 634 89682 un saņemt palīdzību pie profesionāliem darbiniekiem, kuri arī izvērtēs, vai ir nepieciešama psihologa konsultācija.

Ja nepieciešama tūlītēja konsultācija, vecākiem un arī bērniem iespējams zvanīt uz  Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Uzticības tālruni 116111, krīžu un konsultāciju centra "Skalbes" diennakts tālruni 67222922 vai centru "Dardedze" pa tālruni 67600685.