Liepājas muzejs sadarbībā ar Latvijas Republikas Nacionāli bruņoto spēku dislocētajām vienībām Liepājā novembrī rīko pasākumu ciklu jaunatnei "Esi viens no mums".

Tas notiek tematiskās izstādes "Liepājas garnizons atjaunotajā Latvijā. 1991. – 2017." ietvaros, informē Liepājas muzeja vēsturniece Sandra Šēniņa.

Katru trešdienu pulksten 13 Liepājas muzeja ekspozīcijas "Liepāja okupāciju režīmos", K.Ukstiņa ielā 7/9, zālē skolēni varēs uzklausīt vienību pārstāvju stāstīto un iepazīties ar Liepājas garnizonā dislocēto vienību: Zemessardzes 4. brigādes, Jūras spēku flotiles, Jūras spēku Mācību centra un Nodrošinājuma pavēlniecības 1. Reģionālā nodrošinājuma centra attīstību, vēsturi un šodienu, iepazīties ar ekipējumu, formas tērpiem, zīmotnēm, fotogrāfijām u.c.

8.novembrī pulksten 13 Liepājas muzejā K.Ukstiņa ielā 7/9 paredzēta tikšanās ar nacionāli patriotisko organizāciju koordinatoru, armijas lietu kolekcionāru Juri Raķi, kurš stāstīs par bruņoto spēku izveidi atjaunotajā Latvijā, par vēstures liecību vākšanu un to nozīmi nākotnē, kā arī iepazīstinās ar dažāda veida vēsturiskajām lietām no savas kolekcijas.

Savukārt, 15.novembrī pulksten 13 jauniešiem paredzēta tikšanās ar Jūras spēku flotiles un 1. reģionālā nodrošinājuma centra pārstāvjiem. 22.novembrī tikšanās ar Zemessardzes 4. brigādes pārstāvjiem, bet 29.novembrī  – ar Jūras spēku Mācību centra, ūdenslīdēju mācību daļas pārstāvjiem.

Līdz 30.decembrim Liepājas muzeja ekspozīcijā "Liepāja okupāciju režīmos" skatāma  tematiska izstāde par Liepājas garnizonu atjaunotajā Latvijā. Izstāde veltīta Latvijas simtgadei un ilggadējiem muzeja sadarbības partneriem – Latvijas Republikas bruņoto spēku vienībām Liepājā.

Izstādē ir iespēja iepazīties ar Liepājas garnizonā dislocēto vienību: Zemessardzes 4. brigādes, Jūras spēku flotiles, Jūras spēku Mācību centra un Nodrošinājuma pavēlniecības 1. Reģionālā nodrošinājuma centra attīstību un vēsturi. Izstādē skatāmas fotogrāfijas, formas tērpi, zīmotnes, ekipējuma priekšmeti u.c