Sakarā ar ielu apgaismojuma sistēmas modernizācija un ielu rekonstrukciju dome līdz 30. aprīlim organizē publisko apspriešanu par trīs koku nociršanu Jūrmalas parkā.

Pamatojoties uz Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisijas 15. aprīļa izbraukuma sēdes protokolu Nr.8, publiskai apspriešanai tika nodots jautājums par trīs koku, kas traucē Jūrmalas parka pastaigu celiņa rekonstrukciju un apgaismojuma izbūvi, nociršanu. Uzsākot celiņa rekonstrukciju, konstatēti trīs potenciāli bīstami koki, kuru ciršana nav paredzēta projektā, tādēļ par tiem jālemj atsevišķi, organizējot publisko apspriešanu:

• Holandes liepa – aug slīpi un traucē pārvietoties pa parka celiņu;
• Parastais osis – sasvēries, ar pacēlušos sakņu sistēmu, draud izgāzties;
• Kaukāza plūme – aug zem lielo koku vainagiem uz projektētās apgaismojuma trases.

Aptaujas lapas par trīs potenciāli bīstamo koku nociršanu var saņemt un aizpildīt Liepājas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, vai elektroniski Liepājas pašvaldības mājas lapā www.liepaja.lv, sadaļā Sabiedrība – Sabiedrības līdzdalība. Aizpildīta aptauja jāiesniedz līdz 30. aprīlim, informē domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

8. būvobjekts projektā „Liepājas pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas modernizācija un ielu  rekonstrukcija” ietver teritoriju – Uliha iela, posmā no Jūrmalas ielas līdz Peldu ielai, Dzintaru iela, posmā no Jūrmalas līdz Peldu ielai, Leona Paegles iela, posmā no Dzintaru ielas līdz Liepu ielai, Peldu iela, posmā no Liepu ielas līdz Zvejnieku alejai, Kūrmājas prospekta turpinājums līdz piemineklim bojā gājušajiem zvejniekiem un jūrniekiem, Krišjāņa Barona iela, Jēkaba Janševska iela, posmā no Uliha ielas līdz Liepu ielai, Zvejnieku aleja, Roņu iela un  Jūrmalas parks.

Papildus informācija par publisko apspriešanu var saņemt pie Vides un veselības daļas dabas aizsardzības speciālistes Aldas Dambergas, tālrunis:63404744, e-pasts: alda.damberga@dome.liepaja.lv.