Apstiprinot Liepājas 2022. gada budžetu, deputāti lēma arī par pašvaldības darbinieku algu palielinājumu (vidēji par 10%). Salīdzinot Liepājas un citu valstspilsētu iedzīvotāju vidējo mēneša bruto darba samaksu gan kopumā, gan atsevišķi pa sektoriem 2021. gada 3. ceturksnī, redzams, ka sabiedriskajā sektorā Liepājā nav bijušas tās lielākās algas.

Dati, ko portālam irliepaja.lv sagatavoja Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) Darba samaksas statistikas daļas vecākā referente Irēna Cepliša, apliecina, ka 2021. gada 3. ceturksnī sabiedriskajā sektorā (bez nodibinājumiem, biedrībām un fondiem) strādājošo vidējā bruto alga mēnesī Latvijā bija 1287 eiro mēnesī. Visaugstākā vidējā darba samaksa šajā sektorā bijusi Rīgā – 1504 eiro, seko Ventspils ar 1205 eiro, Jelgava 1192 eiro, Jūrmala – 1163 eiro, Liepāja – 1147 eiro, Daugavpils – 1077 eiro un Rēzekne – 997 eiro.

Cita aina vērojama privātajā sektorā. Latvijā privātajā sektorā komersantiem ar nodarbināto skaitu, kas lielāks par 100, pērn 3. ceturksnī vidējā bruto alga mēnesī bija 1423 eiro. Augstāka par vidējo valstī šajā sektorā bijusi Jelgavai – 1466 eiro, kam seko Rīga ar 1464 eiro un Liepāja ar 1454 eiro. Aiz pirmā trijnieka ir Ventspils ar vidējo algu 1198 eiro, Rēzekne – 1030 eiro, Jūrmala – 1022 eiro un Daugavpils – 1008 eiro.

Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu, kas mazāks par 100, vidējā bruto alga mēnesī Latvijā šajā laika posmā bijusi 1343 eiro. Pirmo vietu saglabājusi Rīga ar 1476 eiro, kurai seko Liepāja ar 1302 eiro, Jelgava ar 1261 eiro, Ventspils ar 1202 eiro, Jūrmala ar 1123 eiro, Daugavpils ar 1058 eiro un Rēzekne ar 1008 eiro.