Kā vēsta Liepājnieku biogrāfiskā vārdnīca, pirms 160 gadiem dzimis mūziķis, ērģeļu virtuozs Jānis Sermukslis, ilggadējs Sv. Trīsvienības baznīcas ērģelnieks un dziedāšanas skolotājs Liepājā.

Ērģeļu virtuozs Jānis Sermukslis (Johann Sermoksel / Sermuksling) dzimis 1855.gada 30. jūlijā (11.augustā) Alūksnes draudzes Lāsberģu muižā skolotāja ģimenē. Audzināts vācu garā, runāja, rakstīja vāciski. Mācījies (1868–1871) Alūksnes draudzes skolā, Jāņa Cimzes (1871–1874) vadītajā Valkas draudzes skolotāju seminārā. Mūzikas, zīmēšanas un dabas zinību skolotājs (1874–1880). No 1880. līdz 1883.gadam studējis Pēterburgas konservatorijā, profesora L. Homiliusa ērģeļu klase, brīvmākslinieka grāds.

Ērģelnieks Pēterburgas Svētā Miķeļa baznīcā. Pēc uzvaras konkursā no 1887. līdz 1913.gadam bija ērģelnieks Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcā un dziedāšanas skolotājs Liepājas skolās. Noorganizēja kori, ar kuru iestudēja liela apjoma skaņdarbus. 1902.gadā atveda no Berlīnes Margarētu Alvīni Elizabeti Heinci un apņēma viņu par sievu, jo ļoti vēlējās kļūt vēl vāciskāks. Bet drīz Margarēta no viņa izšķīrās un apprecējās ar H. Meiju. Draudzējies ar Alfrēdu Kalniņu. Pārstrādājis profesionāli pilnveidojis Jāņa Cimzes "Dziesmu rotu".
 
Miris 1913.gada 31.decembrī (13. janvārī), apbedīts Liepājā, Ziemeļu kapos, kapa vieta nav saglabājusies.