Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) līdz 31.augustam aicina pieteikt pretendentus Latvijas „Izglītības inovācijas balvai 2012.” Balvas pieteikumi tiks izvērtēti līdz 2012.gada 21.septembrim.

Iniciatīva „Izglītības inovācijas balva 2012” notiek IZM īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros jau otro gadu. Projekta vadītāja Evija Papule stāsta, ka balva iedibināta ar mērķi atpazīt, popularizēt un sekmēt inovatīvus projektus izglītības jomā, aicinot pedagogus piedalīties un iesniegt savus praktiskos priekšlikumus izglītības nozares sniegto pakalpojumu uzlabošanai, lai veicinātu izmaiņas izglītības nozarē kopumā.

Pieteikumus balvai, kas ir Atzinības raksts un naudas balva 1000 latu apmērā, var iesniegt četrās kategorijās: mācību priekšmetu apguve, skolas vide, resursi un izglītības sistēma Latvijā. Atbilstoši piešķiršanas kārtībai, pieteikumus var iesniegt pedagogs vai pedagogu grupa, pedagogu profesionālās asociācijas, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, Latvijas Izglītības vadītāju asociācija, izglītības iestādes, IZM un tās padotības iestādes un nevalstiskās organizācijas, kuras darbojas izglītības jomā.

Vairāk informācijas par Latvijas „Izglītības inovācijas balvu 2012”, tās piešķiršanas kārtība, aizpildāmā un iesniedzamā pieteikuma veidlapa pieejama šeit: http://www.pedagogiem.gov.lv/lv/aktualitates/inovacijas-balva-2012/

Latvijas „Izglītības inovācijas balvu 2011” ieguva Druvienas pamatskolas pedagogi direktores Velgas Černoglazovas vadībā un pedagogu grupa no Rīgas Angļu ģimnāzijas: Anita Krišmane, Uldis Heidingers, Ilze Rikmane un Inese Jakubova.

ESF projektu „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” IZM uzsāka 2009./2010.m.g. sākumā, un projektā iesaistījušies un atbalstu saņēmuši vairāk kā 39 000 pedagogu visā Latvijā.