Ar domes 19.maija lēmumu apstiprināti jauni saistošie noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā Liepājā reģistrē mājdzīvniekus – suņus, kaķus un seskus.

Kā informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele, saskaņā ar Ministru kabineta (MK) 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība" 23.punktu sunim, kas sasniedz sešu mēnešu vecumu pirms 2016.gada 1.jūlija, implantē mikroshēmu un datubāzē reģistrē līdz 2016.gada 1.jūlijam. Savukārt to, vai implantēt mikroshēmu (čipot) un reģistrēt savus kaķus un mājas seskus iedzīvotāji var izlemt paši.

Savu suni iedzīvotāji var reģistrēt pie veterinārārsta, ja viņam ir noslēgts līgums ar Lauksaimniecības datu centru par tiesībām ievadīt datus par dzīvnieku, Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centros, kā arī Lauksaimniecības datu centrā, piesakoties uz konsultācijas laiku. Šis pakalpojums ir par maksu. Līdz ar jauno pilsētas saistošo noteikumu stāšanos spēkā suni vai pēc iedzīvotāju vēlēšanās arī kaķi vai mājas sesku varēs reģistrēt arī Liepājas pašvaldībā, kur to varēs izdarīt bez maksas.  

Liepājas pašvaldība mājdzīvnieka reģistrāciju veic pēc tam, kad samaksāta vienreizēja valsts nodeva (7,11 eiro) un ikgadējā pašvaldības nodeva (8,54 eiro) par dzīvnieka turēšanu. Lai datubāzē reģistrētu mājdzīvnieku, tā īpašniekam pašvaldības darbiniekam būs jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu (juridiskās personas pilnvarotā persona – arī atbilstošu pilnvarojumu) un mājdzīvnieka pasi vai aizpildītu reģistrācijas veidlapu.

Suņu turēšanas nodeva sterilizēto dzīvnieku īpašniekiem ir 4,27 eiro par vienu suni, savukārt pensionāriem 1,42 eiro par vienu suni. No suņu turēšanas nodevas atbrīvoti vientuļie nestrādājošie pensionāri, pirmās un otrās grupas invalīdi, kā arī redzes un dzirdes invalīdi.

Sodi par suņa nereģistrēšanu saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 107. pantu fiziskai personai ir no 7 – 210 eiro (atkārtoti 210 – 350 eiro), savukārt juridiskai personai no 15 – 350 eiro (atkārtoti 350 – 700 eiro).

Kontroli, kā tiek veikta MK noteikumu izpilde, nodrošinās Pašvaldības policija.