Arī šogad otro gadu pēc kārtas augstskolas ir saņēmušas augstu reflektantu pieteikumu skaitu dažādās studiju programmās, liecina aģentūras LETA aprēķini.

Pērn augstskolas saņēma lielāko pieteikumu skaitu pēdējo piecu gadu laikā – 10 296 pieteikumus, un arī šogad reflektantu skaits ir saglabājies gandrīz tikpat augsts – augstskolas saņēmušas 10 182 pieteikumus, no kuriem 9376 jeb 92,1% ir apstiprināti pirmajā prioritātē.

Pēc informācijas vienotās uzņemšanas vietnē portālā "Latvija.lv", šogad ir pēdējos deviņos gados augstākais to reflektantu pieteikumu skaits, kuri apstiprināti pirmajā prioritātē. Pēdējo reizi tik augsts pieteikumu skaits bijis uz 2013./2014.mācību gadu. Savukārt viens no augstākajiem rādītājiem ir bijis uz 2011./2012.mācību gadu, kad augstskolas saņēma 11 547 studiju pieteikumus, no kuriem 11 006 jeb 95,31% tika apstiprināti.

Kā katru gadu, nemainīga pieteikumu skaita līdere ir Latvijas Universitāte (LU). Šajā augstskolā apstiprināti jau 4840 reflektantu pieteikumi, savukārt kopumā saņemti 19 086 pieteikumi visās prioritātēs.

LU šogad pieprasītākā programma nemainīgi bija "Tiesību zinātne". Gan pilna, gan nepilna laika programmai dienas un vakara grupās jurisprudenci pieteikušies apgūt 1385 studētgribētāji, no kuriem 389 ir apstiprināti ar pirmo prioritāti, bet provizoriski konkursu ir izturējuši 352 reflektanti.

Savukārt otra pieprasītākā LU programma bija "Ārstniecība", kurā augstskola saņēma 1019 studiju pieteikumus. No tiem 464 studiju pieteikumi apstiprināti ar pirmo prioritāti, bet 130 ir jau provizoriski izturējuši konkursu. Arī "Farmācija" un "Māszinības" ir pieprasītas programmas, kur attiecīgi saņemti 427 un 432 studiju pieteikumi.

Uz "Datorzinātnes" programmu pieteikušies 932 studētgribētāji, bet "Biznesa vadībā" saņemti 782 pieteikumi. Arī "Psiholoģijas" programma ir ļoti pieprasīta – gan pilna, gan nepilna laika programmai pieteikušies 1522 studētgribētāji. Savukārt par pirmsskolas skolotāju mācīties grib 439 reflektanti.

Uz programmu "Anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studijas" gan pilna, gan nepilna laika studijām šogad pieteicās 712 studētgribētāji. Augsts pieteikumu skaits saglabājies arī "Komunikācijas zinātnes" programmā – kopumā pilna un nepilna laika programmai pieteikušies 984 studētgribētāji.

Savukārt no mazāk populārām programmām šogad pieprasīta bijusi "Vides zinātne, saņemot 245 pieteikumus, bet "Ķīmiju" apgūt pieteikušies 308 studētgribētāji. "Mākslas" pilna un nepilna laika programmā pieteikušies studēt 260 studētgribētāji. Arī topošo filozofu un vēsturnieku ir gana daudz – uz "Filozofijas" programmu pieteicies 261 reflektants, bet uz "Vēsturi"– 216.

Otrajā vietā ir Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), kur kādu no studiju programmām kā savu pirmo prioritāti izvēlējās un apstiprināja 2150 studētgribētāji. Kopumā RTU visās prioritātēs tika saņemti 11 105 studiju pieteikumi.

RTU populārākās programmas topošo studentu lokā bija "Datorsistēmas", kurā gan bakalaura, gan pirmā līmeņa profesionālajā programmā pieteicies 1331 studētgribētājs. Pieprasīta bijusi arī bakalaura un pirmā līmeņa programma "Informācijas tehnoloģija", kurā kopumā saņemti 968 pieteikumi. Savukārt programmā "Uzņēmējdarbība un vadīšana" gan akadēmisko, gan profesionālo grādu pieteicies iegūt 1031 studētgribētājs, bet "Uzņēmējdarbību un loģistiku" grib mācīties 334 cilvēki.

Pieprasīta RTU programma bijusi arī "Arhitektūra", kurā saņemti 344 pieteikumi, savukārt "Būvniecībā" gan bakalaura, gan pirmā līmeņa profesionālajā programmā saņemti 560 pieteikumi. "Muitas un nodokļu administrēšanu" pieteicies mācīties 301 reflektants, bet "Aviācijas transporta" programmai pieteikušies 300 cilvēku.

Tikmēr Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) vēl turpinās pieteikšanās studijām, bet līdz 13.jūlija plkst.10 augstskola bija saņēmusi 6894 studiju pieteikumus. Kā katru gadu arī šogad RSU pieprasītākā programma ir "Medicīna", kurā līdz šim pieteikušies 1230 reflektanti. Studētgribētāji izrādījuši lielu interesi arī par "Fizioterapiju", kurā saņemti 469 pieteikumi, programmās "Uzturs" un "Māszinības" katrā saņemti 422 pieteikumi, "Ergoterapijā" – 299, bet "Vecmātes" programmai pieteikušies 298 studētgribētāji.

No citām fakultātēm pieprasīta ir arī "Psiholoģija", kurā pieteikušies 295 studētgribētāji, "Tiesību zinātne", uz kuru saņemts 231 pieteikums, "Starptautiskais mārketings un reklāma" ar 209 pieteikumiem, "Sabiedriskās attiecībās" ar 173 pieteikumiem un "Starptautiskās attiecības" ar 162 pieteikumiem, bet "Multimediju komunikācijā" studēt gribētu 194 reflektanti. Savukārt "Policijas darba" programmās vēl joprojām nav neviena pieteikuma.

RSU Liepājas fakultātē pieprasītākā programma ir pirmā līmeņa profesionālā programma "Ārsta palīgs", uz kuru saņemti 96 pieteikumi, bet bakalaura programmās pieprasīta ir "Māszinība", kurai pieteikušies 86 reflektanti.

Ceturtā populārākā augstskola vienotajā uzņemšanas sistēmā ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), kuru kā savu pirmo prioritāti izvēlējās un apstiprināja 845 reflektanti. Kopumā augstskola saņēma 3062 pieteikumus visās prioritātēs.

LLU augstākais pieprasījums bija "Veterinārmedicīnā", kur pieteikumu skaits bija 330. No tiem 125 ir apstiprināti ar pirmo prioritāti, bet provizoriski konkursu izturējuši 75 reflektanti. Pieprasīta bija arī "Mežzinātne", kurā pieteikušies 217 studētgribētāji, bet programmai "Mežinženieris" gan pilna, gan nepilna laika studijām pieteicās 247 cilvēki.

Arī LLU liels pieprasījums bijis pēc "Datorvadības un datorzinātnes" un "Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai" programmas, kur katrā attiecīgi pieteikušies 221 un 169 studētgribētāji. Savukārt "Lauksaimniecības" programmā vēlmi mācīties apliecinājuši 180 reflektanti.

Augstskolā pieprasīta bijusi arī "Ekonomika", kurā gan pilna, gan nepilna laika programmā mācīties grib 222 reflektanti. Turpretī "Komercdarbības un uzņēmuma vadības" programmai pieteikušies 200 cilvēku.

Reģionālo augstskolu vidū populārākā ir Daugavpils Universitāte, kur pieteikumu skaits sasniedzis 1500, bet pirmajā prioritātē apstiprināti 502 pieteikumi. Tālāk seko Liepājas Universitāte ar 806 pieteikumiem, no kuriem 282 ir apstiprināti pirmajā prioritātē, un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, kur apstiprināti 230 reflektantu pieteikumi pirmajā prioritātē no kopumā 750 pieteikumiem.

Vidzemes Augstskola saņēmusi 489 pieteikumus, no kuriem 109 ir apstiprināti pirmajā prioritātē, savukārt Ventspils Augstskolā pirmajā prioritātē apstiprināti 107 studētgribētāji, bet kopumā visās prioritātēs saņemts 381 pieteikums.

Banku augstskolā saņemti 947 pieteikumi, no kuriem 159 ir apstiprināti pirmajā prioritātē, tad seko Ekonomikas un kultūras augstskola ar 66 apstiprinātiem pieteikumiem no 440 kopumā saņemtajiem. Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā "RISEBA" pirmajā prioritātē apstiprināti 60 pieteikumi, bet Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā – 26.

Konkurss vienotajā uzņemšanā norisināsies divās kārtās. Pirmās kārtas rezultāti tiks paziņoti 16.jūlijā pēc plkst.18, otrās kārtas rezultāti – 20.jūlijā pēc plkst.17. Konkursa rezultāti tiks paziņoti "Latvija.lv" e–pakalpojumā "Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās", kā arī īsziņu un elektroniskās vēstules veidā.

Pēc konkursa pirmās kārtas rezultātu uzzināšanas 16.jūlijā reflektantam jāizlemj, vai viņš vēlas turpināt piedalīties konkursā uz pieteikumā norādītajām studiju programmām vai nevēlas pretendēt uz studijām nevienā no studiju programmām. Konkursa pirmajā kārtā studiju vietu reflektants iegūs tādā gadījumā, ja šī studiju vieta konkursa rezultātā tiks apstiprināta viņa pirmajā prioritātē.