No šodienas ir iespēja pieteikties domes izsludinātajā nevalstisko organizāciju (NVO) projektu līdzfinansēšanas konkursā, kurā aicinātas piedalīties visas Liepājas NVO.

Projektus var iesniegt līdz 21.martam pulksten 17 Liepājas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, projekta elektroniskā versija ir jānosūta uz e–pasta adresi: nvo@dome.liepaja.lv.

Liepājas domes sēdē apstiprināts jauns konkursa komisijas sastāvs, pieteikumu veidlapas un konkursa nolikums ar jaunām iestrādnēm – mainīti konkursa pieteikuma kritēriji. Līdz šim līdzfinansējums nevalstiskajām organizācijām tika piešķirts, pamatojoties uz noteikumiem, kas izstrādāti no Liepājas pilsētas domes puses 2010.gada nolikumā. Jauno konkursa nolikumu un pieteikuma veidlapas iespējams saņemt elektroniski rakstot uz nvo@dome.liepaja.lv vai lejupielādēt domes mājaslapā.

"Šogad konkurss tiek veidots par pakāpi sarežģītāks ar mērķi mudināt organizācijas mācīties izstrādāt sarežģītākus projektus, tādējādi iedrošinot piedalīties lielos projektu konkursos," konkursa nolikuma izmaiņas komentē eksperte NVO un sabiedrības integrācijas lietās Brigita Dreiže.

2013. gadā tika īstenoti 26 projekti dažādās jomās. Jaunieši pārstāvēti 8 projektos, sociālā joma – 7 projektos, kultūra un integrācija – 6 projektos, veselības veicināšana, kā arī senioru aktivitātes – 2 projektos, nacionālpatriotiskās aktivitātes – 1 projektā, sociālā integrācija un sports – 1 projektā.

Pašvaldība projektu konkursu organizē no 2003.gada. Šogad tas notiks jau 12. reizi. Pērn, papildu domes piešķirtajam līdzfinansējumam, nevalstiskās organizācijas ir piesaistījušas vēl Ls 28 362,92. Pašvaldības līdzfinansēto projektu aktivitātēs iesaistīti, kā arī netiešie ieguvēji ir 6980 liepājnieki.

Visi interesenti tiek aicināti 6.martā pulksten 15 uz Liepājas domi, kur tiks organizēts informatīvs seminārs par NVO projekta konkursa nolikumu un tā izmaiņām, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas praktikante Anete Jonase.