Šogad Liepājas domes nevalstisko organizāciju (NVO) projektu līdzfinansēšanas konkursā tika iesniegti 34 projektu pieteikumi, no kuriem finansiālu atbalstu guvuši 27 projekti.

Piešķirtā līdzfinansējuma summa 28 000 eiro, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Liepājas pilsētas domes Nevalstisko organizāciju projektu konkursa izvērtēšanas komisija 14 projektiem (no 27) piešķīra visu lūgto līdzfinansējuma summu, pārējie tika atbalstīti daļēji.

Pirmo reizi šogad projektu konkursā startēja tādas NVO kā biedrība "Gaismiņa", Sociālo vajadzību centrs "KLINTS", Liepājas baltkrievu kopiena "Mara"  un biedrība "ETNO Liepāja". Biedrības "Gaismiņa" projekts ""Gaismiņām" būt" paredz pilnveidot biedrības dalībnieku prasmes un veicināt emocionālo, sociālo, vokālo izaugsmi, popularizēt biedrības darbību un sasniegumus, kā arī motivēt un novērtēt jauniešu sasniegumus. Sociālo vajadzību centra "KLINTS" projekts "Bērnu izaugsme = ceļš uz ģimenes labklājību" palīdzēs krīzes situācijās nonākušajām ģimenēm un viņu bērniem, kā arī iesaistīs bērnus un jauniešus dažādās aktivitātēs, radot motivāciju dzīves kvalitātes izmaiņām. Savukārt Liepājas baltkrievu kopienas "Mara" projekta "Baltkrievija - Latvija, pretī viens otram"
ietvaros krievvalodīgā un latviešu skolu jaunatne kopā ar biedrības biedriem iepazīs baltkrievu un latviešu kultūru, amatniecību un tradīcijas. Biedrības "ETNO Liepāja" projekts "Prasmju skola "Amats visa pamats”” paredz sniegt pieaugušajiem iespēju attīstīt savas praktiskās iemaņas un spējas, apgūt jaunas zināšanas un iemaņas seno amata prasmju pielietošanā mūsdienās.

Plašāka informācija par iesniegtajiem projektiem un atbalsta apmēru pieejama pašvaldības mājas lapā www.liepaja.lv sadaļā Sabiedrība/NVO Liepājā/NVO aktualitātes.

Liepājas pilsētas domes Nevalstisko organizāciju projektu konkursa izvērtēšanas komisijas sastāvā bija jurists Normunds Vaiteiks (komisijas priekšsēdētājs), Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta vadītāja Iveta Bartkeviča, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes projektu vadītāja Ilze Cēbere, deputāts Valdis Skujiņš un deputāts Atis Deksnis.

NVO projektu līdzfinansēšanas konkursa mērķi ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Liepājas pilsētā; veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos; veicināt sadarbību starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, kā arī nevalstisko organizāciju starpā.

2013. gadā NVO projektu līdzfinansēšanas konkursam tika iesniegti 40 projekti, no kuriem 26 guva atbalstu. Pagājušā gadā domes piešķirtais līdzfinansējums bija 11 700 lati.

NVO projektu līdzfinansēšanas konkurss norisinājās jau 12. gadu.