Liepājas dome izsludinājusi nevalstisko organizāciju (NVO) projektu līdzfinansēšanas konkursu, par šī gada prioritāti nosakot sociālās atbildības veicināšanu.

Kā portālu informēja Liepājas pilsētas domes praktikants Modris Zaķis, organizācijas savus projekta pieteikumus var iesniegt Liepājas Domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā vai nosūtīt Brigitai Dreižei uz e-pasta adresēm brigita.dreize@dome.liepaja.lv, vai apc@dome.liepaja.lv līdz 2012.gada 12. martam.

Šodien, Liepājas pilsētas Domes sēdē deputāti apstiprināja lēmuma projektu, kurā par 2012. gada prioritātēm noteikti projekti, kuri ir cita lielāka projekta sastāvdaļa (līdzfinansējums lielāka finansējuma piesaistei), kā arī īsteno idejas, kas palīdz veidot sociāli atbildīgus liepājniekus.

NVO projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas iespējams lejuplādēt Liepājas Domes mājas lapā www.liepaja.lv vai saņemt elektroniski, piesakoties pa tālruni 63404721 vai 63404705. Anketas iespējams saņemt arī personīgi Liepājas Domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā.

Viens pretendents var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu. Iesniegtais projekts var būt iepriekš atbalstītā projekta turpinājums. Projektā pieprasītā līdzfinansējuma apmērs nedrīkst būt mazāks par Ls 50 un lielāks par Ls 1500, nepārsniedzot 70% no projekta kopējām izmaksām. Projekta aktivitātēm jānotiek Liepājas pilsētā vai ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Liepājas pilsētas iedzīvotājiem.

NVO, kurām nepieciešamas konsultācijas projekta pieteikuma sagatavošanai, jāpiesakās tām iepriekš, rakstot uz e-pastu brigita.dreize@dome.liepaja.lv vai zvanot 63404721.

2011. gadā NVO projektu līdzfinansēšanas konkursam tika iesniegti 35 projekti, no kuriem 31 guva atbalstu. Domes piešķirtais līdzfinansējums sastādīja 11 700 latus. Organizācijas pašas piesaistīja 31 128 latu lielu finansējumu projektu īstenošanai. NVO īstenotajos projektos tika iesaistīti vairāk nekā 2000 dalībnieku.