Turpinot veiksmīgo pagājušā gada pieredzi,  Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs arī šogad aicina Kurzemes NVO tikties Sadarbības forumā Liepājā 30. septembrī.

Kurzemes NVO sadarbības foruma ietvaros tā dalībniekiem tiks dota iespēja savstarpēji iepazīties, veidot sadarbības kontaktus un atrast iespējamus sadarbības partnerus kopīgu nākotnes projektu īstenošanai. Foruma laikā paredzēts NVO pārstāvjiem, sadaloties pa to pārstāvēto jomu darba grupām, ekspertu vadībā rast kopēju redzējumu par savas jomas attīstību un ieteikumiem tās darbības uzlabošanā Kurzemes reģionā.

Sadarbības forumā tiks veidotas 4 darba grupas, kuras vadīs pieredzējuši savas jomas eksperti:
1) Sociālā darba, labdarības un veselības darba grupu vadīs Ieva Zeiferte;
2) Izglītības, kultūras un sporta darba grupu vadīs Māris Resnis;
3) Kopienu attīstības un vides darba grupu vadīs Inita Āte;
4) Brīvā laika pavadīšanas un iedzīvotāju iniciatīvas darba grupu vadīs Līga Krēsliņa.

Lai pieteiktos Sadarbības forumam, jāaizpilda pieteikuma anketa un līdz 22. septembrim jānosūta uz inese.silina@zkcentrs.lv. Sīkāka informācija par projektu mājas lapā www.zkcentrs.lv sadaļā „Kurzemes NVO sadarbības forums”.

Kurzemes NVO Sadarbības forums tiek īstenots projekta „Kurzemes zelts” ietvaros. Projektu realizē Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs sadarbībā ar partneriem Kurzemē –biedrību „Liepājas Jaunie Vanagi, nodibinājumu „Cemex Iespēju fonds” un Kuldīgas biedrību „Darīsim paši!”.

Projekts tiek īstenots grantu shēmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2011” ietvaros un tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem.

Inese Siliņa, sabiedrisko attiecību eksperte
m.t. 29811722
epasts: inese.silina@zkcentrs.lv
www.zkcentrs.lv,