Trešdien, 16.jūlijā, pulksten 13 Jauniešu mājā, Kungu ielā 24 Liepājas Kultūras pārvalde aicina piedalīties diskusijā par Latvijas simtgades svinību pasākumiem.

Diskusijā, kas notiek sadarbībā ar Kultūras ministriju, aicināti piedalīties politiķi, kultūras darba plānotāji, kultūras, zinātnes, izglītības darbinieki, kultūras iestāžu vadītāji, NVO pārstāvji, kas ieinteresēti kopienu līdzdarbībā Latvijas simtgades svinībās, uzņēmējdarbības un biznesa vides pārstāvji, jaunieši u.c. aktīvi cilvēki. Diskusijas paredzamais ilgums – 3 stundas.

Latvijas simtgades svinību paredzamie mērķi ir vairāki – stiprināt valsts gribu, piederības sajūtu un stimulēt pašorganizējošus procesus un sadarbību; Latvijas vēstures aktualizācija; Latvijas kā 21.gs. nacionālas valsts identitātes definēšana u.c. Savukārt, diskusijas galvenie jautājumi ir saistīti ar iedzīvotāju līdzdalības jautājumiem Latvijas simtgades svinībās un iespējamo svētku programmu, kura paredzēta vairāku gadu garumā, informē Kultūras pārvaldes attīstības projektu vadītāja Agita Auza.