Pagājušajā nedēļā norisinājās Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada mācību jomu koordinatoru un metodiķu profesionālās sarunas. Tikšanās mērķis - veidot un attīstīt sadarbību metodiskajā darbā, apzināt sadarbības iespējas un kopīgi stiprināt izglītības kvalitāti, informē Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde.

Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centra vadītājs Raitis Roze ieskicēja Metodiskā centra darba virzienus, savukārt  Dienvidkurzemes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste Līga Lasmane un Metodiskā centra Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļas vadītāja Dace Okmane akcentēja metodiskā darba nozīmīgumu kvalitatīvā, mūsdienīgā izglītības procesā. Lai veiksmīgāk atrastu sadarbības iespējas un kopīgus nākotnes plānus, mācību jomu koordinatori un metodiķi konkrētākas sadarbības iespējas aplūkoja mācību jomu aspektā, daloties pieredzē ar jau esošajām metodiskajām iestrādnēm un meklējot jaunus darba virzienus.

Gandrīz visās mācību jomās tika iecerēts veidot kopīgas profesionālās sarunas, meistarklases – dalīšanos pieredzē, seminārus u.tml. Valodu jomas speciālisti vienojās veidot kopīgas olimpiādes dažādos posmos, kā arī diagnosticējošos darbus vidusskolas posmā. Tā kā svarīgi ir veiksmīgi sagatavoties eksāmeniem, valodu jomas pārstāvji atzina, ka kopīgi pirmseksāmenu darbi varētu būt 9.klašu skolēniem, kā arī vidusskolas posmā 11. un 12.klasei (eksāmenam optimālajā līmenī).

Līdzīgi arī Matemātikas mācību jomas eksperti ir gatavi veidot kopīgus pirmseksāmena darbus, kā arī organizēt matemātikas olimpiādi 4.klašu posmā. Savukārt Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomā un Dabaszinātņu mācību jomā plānots kopīgi organizēt dažādus konkursus. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā speciālisti vienojās par izbraukuma semināriem un dalīšanos praktiskajā pieredzē. Sociālā un pilsoniskā jomā tika akcentēts, ka ir nepieciešams atjaunot kādreizējo vēstures skolotāju tradīciju - rudens mācību ekskursiju, kurā piedalītos arī novadu skolu skolotāji.