Ar ceturtdienu, 19.martu, tiek mainīta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu darba organizācija, nosakot, ka pilsētā atvērti būs četri bāzes bērnudārzi. Privātās pirmsskolas izglītības iestādes savu darbību turpina atbilstoši pašas iestādes noteiktajai darba kārtībai, informē Liepājas domes priekšsēdētāja biroja vadītāja Agija Tērauda.

Četras bāzes pirmsskolas izglītības iestādes, kuras ar 19.martu būs atvērtas bērniem, ir "Saulīte", "Delfīns", "Zīļuks" un "Rūķītis" – šīs izglītības iestādes nodrošinās bērnu uzņemšanu arī no citiem bērnudārziem. Šobrīd Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde noteikusi, ka minētās pirmsskolas izglītības iestādes jaunajā režīmā, kas noteikts atbilstoši valstī izsludinātajam ārkārtas stāvoklim, darbosies līdz 14.aprīlim. Pārējās pirmsskolas izglītības iestādes turpinās darbu, neuzņemot bērnus, bet nodrošinot pedagoģisku un metodisku atbalstu saviem bērniem, kuri apmeklē bāzes pirmsskolas izglītības iestādes.

Izglītības pārvalde pieņēma lēmumu par pirmsskolas izglītības iestāžu īslaicīgu darba organizācijas maiņu, lai paaugstinātu bērnu, vecāku un pedagogu drošību, kā arī maksimāli ierobežotu publisko vietu skaitu, kurās vienlaicīgi uzturas liels skaits cilvēku. Četri bāzes bērnudārzi, kuri turpinās darboties, pirmkārt tika izvēlēti pēc to atrašanās vietas, lai katrā pilsētas daļā ērti būtu pieejama pirmsskolas izglītības iestāde. Tāpat tika vērtēta iestādes ietilpība, grupiņu izvietojums, atsevišķas ieejas u.c. aspekti, kas ir būtiski augstu drošības un higiēnas prasību nodrošināšanai. Sākot ar 19.martu bāzes pirmsskolas izglītības iestādēs tiks nodrošināta pastiprināta sanitāro un higiēnas prasību ievērošana un īstenošana.

Šodien Izglītības pārvalde informē visu pirmsskolas iestāžu vadītājus, kuri sazinās ar audzēkņu vecākiem, informējot par jauno kārtību ārkārtējas situācijas apstākļos, kas stāsies spēkā no 19.marta. Katras pirmsskolas izglītības iestādes bērni atradīsies atsevišķā grupas telpā, kas nozīmē, ka dažādu pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem praktiski nebūs nekāda saskarsmes riska. Tāpat ar bērniem no konkrētas izglītības iestādes darbosies šīs iestādes pedagogi – audzinātājas un auklītes, kas viennozīmīgi bērniem palīdzēs adaptēties jaunajā vidē un situācijā.

19.marta rītā, kad bērns tiks vests uz bāzes pirmsskolas izglītības iestādi, Izglītības pārvalde aicina izmantot centrālo ieeju, kur būs norādes par konkrētās pirmsskolas izglītības iestādes atrašanās vietu – grupu. Vienlaikus pārvalde norāda, ka ceturtdien un piektdien plānots izglītības iestādes personāla atbalsts, kas nepieciešamības gadījumā palīdzēs nokļūt līdz grupas telpai. Jautājumu gadījumā vecāki aicināti sazināties pa tālruni ar savas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju vai grupas audzinātāju par jebkuru neskaidru situāciju.

Ierodoties izglītības iestādē 19.martā, vecākam ir jāuzrāda rakstisks apliecinājums par to, ka bērns un ģimenes locekļi nav atgriezušies no ārvalstīm, kā arī nav bijuši kontaktā ar personu, kurai konstatēts vīruss Covid-19. Izglītības iestāde atgādina un aicina vecākus izskatīt arī citas bērnu pieskatīšanas alternatīvas, un pirmsskolas izglītības iestādi izvēlēties tikai tajos gadījumos, kad ģimenei nav citu iespēju, kā nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Šobrīd noteikts, ka pirmsskolas izglītības iestādes noteiktajā režīmā darbosies līdz 14. aprīlim. Par jebkāda veida izmaiņām vai situācijas stabilizēšanos un visu pirmsskolas izglītības iestāžu darbības atjaunošanu ierastajā kārtībā Izglītības pārvalde vecākus un sabiedrību informēs atsevišķi.

Bāzes izglītības iestāžu saraksts:

• Pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte" uzņems bērnus no sekojošām pirmsskolas izglītības iestādēm: "Saulīte", "Kāpēcītis", "Gailītis", "Gulbītis", "Mazulītis", "Pasaciņa" un "Dzintariņš".

• Pirmsskolas izglītības iestāde "Delfīns" uzņems bērnus no sekojošām pirmsskolas izglītības iestādēm: "Delfīns", "Kristīgā PII", "Liesmiņa", "Margrietiņa" un "Sauleszaķis".

• Pirmsskolas izglītības iestāde "Zīļuks" uzņems bērnus no sekojošām pirmsskolas izglītības iestādēm: "Zīļuks", "Pienenīte" un "Stārķis".

• Pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis" uzņems bērnus no sekojošām pirmsskolas izglītības iestādēm: "Rūķītis", "Sprīdītis", "Kriksītis", "Liepiņa" un "Pūcīte".