No 1.jūlija asistenta pakalpojumam cilvēkiem ar invaliditāti stāsies spēkā citi nosacījumi, kā to paredz 2021. gada 18. maijā valdības apstiprinātie MK noteikumi. Izmaiņas paredz palielināt atlīdzību asistentiem un samazināt atskaitīšanās birokrātisko slogu, kā arī piešķirt noteiktu stundu skaitu, ko cilvēks ar invaliditāti varēs izmantot pēc saviem ieskatiem. Bērniem papildus būs pieejams pavadoņa pakalpojums un aprūpe dzīvesvietā, informē Liepājas Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Asistenta pakalpojums ir viens no galvenajiem atbalsta pasākumiem, lai cilvēki ar invaliditāti varētu patstāvīgi iekļauties sabiedrībā. Asistenta pakalpojumu var saņemt cilvēki ar I un II invaliditātes grupu un bērni ar invaliditāti no piecu gadu vecuma.

Asistenta nepieciešamību pieaugušajiem cilvēkiem ar invaliditāti turpmāk noteiks Sociālais dienests atbilstoši novērtēšanas anketai. Veicot izvērtējumu, tiks noteikts, vai ir nepieciešams asistenta atbalsts ārpus mājokļa, pakalpojuma apjoms un nepieciešamais asistenta atbalsta intensitātes koeficients. Sociālais dienests piešķirs personai ar invaliditāti attiecīgo stundu apjomu mēnesim, kuras persona ar asistenta atbalstu varēs izmantot sev vēlamajām darbībām.    

Par pakalpojuma saņemšanu apliecinājums būs jāiesniedz reizi mēnesī. Vairs nebūs nepieciešami čeki un citi apliecinoši dokumenti. Pakalpojuma sniedzējs un saņēmējs tikai ar parakstu apliecinās iepriekšējā mēnesī sniegto pakalpojumu, norādot katrā dienā sniegto pakalpojuma stundu skaitu.

No 1.jūlija tiks ieviesti jauni pakalpojumi bērniem ar invaliditāti no piecu gadu vecuma. Bērniem, kuriem ir īpašas kopšanas atzinums no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK), asistenta pakalpojums būs pieejams līdz 80 stundām mēnesī. Savukārt pavadoņa pakalpojums (60 stundas mēnesī) ar VDEĀVK atzinumu paredzēts bērniem, kuri nesaņem asistenta pakalpojumu, bet kuriem ir nepieciešams atbalsts, pārvietojoties ārpus mājokļa.

Turpmāk Liepājas pašvaldībā būs pieejams vēl viens atbalsta veids bērniem ar invaliditāti - aprūpes pakalpojums dzīvesvietā. 19. jūnijā Liepājas pilsētas domes sēdē apstiprināti  saistošie noteikumi "Par aprūpes pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti", kas paredz, ka aprūpes pakalpojums līdz 80 stundām mēnesī tiks finansēts no pašvaldības budžeta. To piešķirs bez ienākumu testēšanas, ja būs īpašas kopšanas atzinums no VDEĀVK un vecāki nodarbinātības vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt aprūpi un uzraudzību bērnam nepieciešamajā apjomā, tādējādi uzlabojot ģimenes dzīves kvalitāti, bērna spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā.

Jāņem vērā, ka cilvēkiem, kuriem jau piešķirts asistenta pakalpojums un līgums turpinās pēc 1.jūlija, ir tiesības asistenta pakalpojumu saņemt saskaņā ar līdzšinējiem noteikumiem līdz līguma darbības beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim.

Lai saņemtu minētos pakalpojumus vai no jauna noslēgtu līgumu par asistenta pakalpojumu, jāvēršas Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā, E. Veidenbauma ielā3. Tā kā Sociālais dienests pieņem klientus pēc iepriekšēja pieraksta, par aprūpes jautājumiem nepieciešams zvanīt pa tālr. 634 89673, bet par asistenta pakalpojumu – tālr. 634 89666.