Ar Liepājas domes 21.februāra sēdes lēmumu dzīvoklim Klaipēdas 72 piešķirts kvalificētam speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statuss. Dzīvokli paredzēts iznomāt aktrisei.

Komunikācijas kļūdas dēļ irliepaja.lv bija publicējusi aplamu vēsti, ka dzīvoklis paredzēts matemātikas vai kādam citam eksakto zinību skolotājam, kuri Liepājā ir deficīts. Taču faktiski dzīvoklis tiks izīrēts Leļļu teātra aktrisei, precizēja domē.

irliepaja.lv pavēstīja domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa, pēdējos piecos gados dzīvokļi speciālistiem izīrēti:
2014.gadā – 2
2015.gadā – 10
2016.gadā – 5
2017.gadā – 2
2018.gadā – 11

Dzīvokļi  2018. gadā izīrēti šādiem speciālistiem: Sporta pārvaldē treneriem, Valsts policijas darbiniekam, vadošajam VUGD darbiniekam, sociālā dienesta darbiniecei, RSU Liepājas filiāles pasniedzējai, mediķim, LMMDV pasniedzējam, Liepājas Universitātes pasniedzējai, VPVAC ārstei, JPVAC ārstei, Liepājas teātra aktierim un Leļļu teātra aktrisei.

Domes Nekustamā īpašuma pārvalde skaidro: "Lai veicinātu speciālistu piesaisti, pamatojoties uz likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 11.panta trešo daļu, pilsētas dome ar atsevišķu lēmumu ir tiesīga pašvaldībai piederošai vai tās nomātai neizīrētai dzīvojamai telpai noteikt speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu. Dzīvojamā telpa, kurai noteikts speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statuss, tiek izīrēta kvalificētam speciālistam, ievērojot šā likuma III1 nodaļas noteikumus un Liepājas pilsētas pašvaldības 2017.gada 17.augusta saistošo noteikumu Nr.13 "Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība" noteikto kārtību.

Uz darba attiecību laiku tiek izīrētas dzīvojamās telpas  kvalificētiem speciālistiem veselības, kultūras, sporta, izglītības, sociālās, aizsardzības un iekšlietu jomās, kurās konstatēts nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinājums.

Dzīvojamās telpas īres līgumu ar speciālistu slēdz uz darba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem. Domes Dzīvokļu komisijai ir tiesības lemt par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu, ja speciālists turpina darba tiesiskās attiecības.

Ja pašvaldība nav speciālista darba devējs, tiek slēgts sadarbības līgums ar speciālista darba devēju".