Sākot ar šodienu, 5.jūliju, Liepājas muzeja filiāle "Liepāja okupācijas režīmos" (K.Ukstiņa iela 7/9) tiek slēgta uz aptuveni viena gada periodu, saistībā ar iepriekš plānoto renovācijas darbu uzsākšanu, informē Liepājas muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Dzintare.

Piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu, "Liepāja okupācijas režīmos" muzejā ēkā plānots veikt vērienīgus renovācijas darbus, siltinot un no jauna izbūvējot pirmā stāva grīdu, paplašinot ekspozīciju zāles, siltinot otrā stāva pārsegumu bēniņos, izbūvējot ventilācijas, jaunas apkures sistēmas, ierīkojot liftu, kā arī veicot citus nepieciešamos remontdarbus.

Būvdarbus veiks – SIA "MK Būvniecība", būvuzraudzību nodrošinās SIA "Liepājas celtniecības kompānija", savukārt būvprojektu izstrādājis un autoruzraudzību projekta ieviešanā nodrošinās SIA "V projekts". Objektu nodot ekspluatācijā iecerēts 2022. gadā.

Kā uzsvēra Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla, Liepājas muzeja filiāle "Liepāja okupāciju režīmos" ir vienīgais muzejs ārpus Rīgas, kas sabiedrībai un jo īpaši jauniešiem saistošā valodā stāsta par salīdzinoši neseniem, traģiskiem un smagiem vēstures notikumiem Latvijā. Muzejs izglītojošo darbu īsteno un  pasākumus rīko ciešā sadarbībā ar Liepājas nacionāli patriotiskajām organizācijām, jo īpaši ar "Liepājas politiski represēto klubu". Muzeja filiāle savu līdzšinējo darbības koncepciju saglabās arī pēc ēkas rekonstrukcijas, kad tā tehniski kļūs vēl pievilcīgāka un draudzīgāka vecākās paaudzes cilvēkiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Liepājas muzeja ekspozīcija un filiāle "Liepāja okupāciju režīmos" atklāta 2001. gadā. Tās misija ir uzturēt dzīvu tautas kolektīvo vēsturisko atmiņu, lai stiprinātu tās nacionālo pašapziņu, kas ir valstiskuma ideoloģiskais un emocionālais pamats un skaidrot valstiskuma zaudēšanas un okupācijas periodu vēstures jautājumus. Ekspozīcija atrodas namā, kas Atmodas laikā bija Latvijas Tautas frontes Liepājas nodaļas mītne.

Tā pat kā līdzšinēji, arī pēc renovācijas darbu veikšanas Liepājas muzeja filiāle "Liepāja okupāciju režīmos" būs pulcēšanās vieta dažādām, nacionāli patriotiskajām organizācijām, tostarp, "Liepājas politiski represēto klubam", Latvijas Strēlnieku apvienības Liepājas nodaļai, Latvijas Nacionālo partizānu apvienības Liepājas nodaļai, "Daugavas Vanagi Latvijā" Liepājas nodaļai un "Liepājas Optimistu pulkam".