Lai palīdzētu vecākiem, bērniem un arī pedagogiem šajā attālinātajā mācību procesā veiksmīgāk koordinēt gan savu ikdienu, gan  mācību procesu un savstarpējās attiecības, Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde aicina izmantot informatīvo atbalsta tālruni 634 89157, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Pa šo tālruņa numuru tiek uzklausīti bērnu vecāki, pedagogi, paši bērni un citi interesenti par dažādiem ar mācību procesu saistītiem jautājumiem. Dažādi Liepājas speciālisti konsultēs katru dienu no pirmdienas līdz ceturtdienai, laika posmā no pulksten 9 līdz pulksten 15.

Speciālisti gatavi sniegt palīdzību mācību procesa organizēšanā un atbalsta sniegšanā vecākiem, kuru bērniem ir grūtības ikdienā ar mācībām, tāpat varēs saņemt psihologa atbalstu bērniem, lai motivētu skolēnu mācībām. Logopēds būs gatavs pastāstīt par dažādām audzinošām un izglītojošām brīvā laika pavadīšanas iespējām pirmsskolas posmā. Zvanot pa šo tālruni, varēs saņemt metodisko atbalstu speciālistiem, un konsultēties par aktuālām un neikdienišķām šī brīža grūtībām un to pārvarēšanas iespējām.

Aicinām vecākus, kuru bērniem ir dažāda veida grūtības mācību procesā, kā arī pašus bērnus un pedagogus, konsultēties ar Izglītības pārvaldes Iekļaujošās izglītības centra speciālistiem.

Jautājumus varat sūtīt arī uz e-pastu: macibu.atbalsts@liepaja.edu.lv.