Valsts Izglītības inovācijas projektu konkursā no 200 iesniegtajiem digitāliem mācību līdzekļiem izvēlēti 24 labākie, kuru vidū ir arī trīs Liepājas skolotāju.

Tas ir Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas latviešu valodas skolotāja Normunda Dzintara, J.Čakstes Liepājas 10.vidusskolas skolotāju Simonas Petrovicas un Grigorija Kravčuka izstrādātais mācību materials 7.–9. klasēm „Integrēts digitāls mācību materiāls “ Cilvēks un vide””, informē domes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Trīs Liepājas pedagogi 70 dienu laikā ir apņēmušies sagatavot digitālu mācību materiālu latviešu valodā 7.–9.klasēm, kuru darba procesā ir paredzēts  testēt un iegūt informāciju no skolēniem un priekšmetu skolotājiem par mācību materiāla pielietojamību darbā ar interaktīvajām tāfelēm ikdienas mācību procesā. Mācību materiāls sastāvēs no 4 tēmām, 12 apakštēmām un 120 darba lapām ar interaktīviem uzdevumiem. Materiāls būs izmantojams arī citos mācību priekšmetos – kultūras vēsturē, informātikā, bioloģijā, svešvalodā u.c., pastāstīja Simona Petrovica.

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde projektu konkursam iesniedza trīs projektu pieteikumus, no, kuriem finansējums ir piešķirts vienam.

Šovasar, atsaucoties uz Izglītības un zinātnes ministra Roberta Ķīla aicinājumu īstenot savas profesionālās darbības laikā uzkrātās idejas mācību materiālu modernizēšanai un pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu „Par projektu konkursa inovāciju īstenošana izglītībā 2012.gadam organizēšanu”, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludināja projektu konkursu, kurš, neskatoties uz vasaras brīvlaiku, izvērtās ļoti spraigs.

Konkursa ietvaros tika iesniegti 200 projektu pieteikumi no biedrībām, nodibinājumiem, skolām un izglītības pārvaldēm. Konkursa komisija no iesniegtajiem projektiem atbalstīja 24 projektus. Projektus iesniegušas apmēram 125 izglītības iestādes, 50 biedrības un nodibinājumi, kā arī 20 pašvaldību izglītības pārvaldes, pārstāvot gandrīz visus Latvijas reģionus. Ievērotas arī iepriekš noteiktās apakšprioritātes: 68 projekti saņemti par mācību līdzekļu izstrādi vai metu/ideju pirmsskolas un sākumskolas izglītības programmu īstenošanā; 72 – par integrēto mācību līdzekļu izstrādi vai metu; 60 – par vispārējās vidējās izglītības sociālo zinātņu un mākslu jomu apguvi.

VIAA direktore Dita Traidās, pēc konkursa rezultātu paziņošanas, teica :”Izstrādātie materiāli ļaus skolēniem mācības tuvināt savai reālajai ikdienai, kur modernajām tehnoloģijām ir jau sava stabila vieta” .