Liepājas Sociālais dienests līdz 9. jūnijam turpinās apkalpot iedzīvotājus neklātienē, iesniegumu pieņemšanu un dokumentu noformēšanu veicot attālināti. Tāpēc iedzīvotāji aicināti vispirms telefoniski vienoties par katru situāciju un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas veidu. Pie Sociālā dienesta durvīm novietotajā pasta kastē var atstāt arī sūtījumus, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņas, kurām derīguma termiņš beidzies ārkārtas situācijas laikā, šobrīd pagarinātas līdz 2020.gada 31.jūlijam. Trūcīgie un maznodrošinātie var turpināt saņemt paredzētos valsts un pašvaldības atvieglojumus – dzīvokļa un veselības pabalstu, atlaides par medicīniskajiem pakalpojumiem, nekustamā īpašuma nodokļa atlaides utt. Liepājniekiem, kuriem no jauna nepieciešams noteikt atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam, arī jāvēršas attālināti Sociālajā dienestā.

Veselības aprūpes un dzīvokļa pabalstu var saņemt vienu reizi kalendārajā gadā. Lai noformētu šos pabalstus, klienti aicināti zvanīt pa tālruni 63 489 652 vai rakstīt uz epastu sociala.palidziba@liepaja.lv Sociālās palīdzības daļai, vienojoties par to, kādi dokumenti nepieciešami un kādā veidā tie tiks iesniegti – klātienē vai elektroniski.

Veselības aprūpes pabalsts ir paredzēts ar veselības aprūpi saistīto izdevumu daļējai segšanai Liepājas pilsētas pašvaldībā deklarētajiem iedzīvotājiem, kuriem noteikts trūcīgas un maznodrošinātas personas statuss un politiski represētajām personām.

Dzīvokļa pabalsts paredzēts ar dzīvojamās telpas īri vai apsaimniekošanu, komunālajiem pakalpojumiem un kurināmā iegādi saistīto izdevumu daļējai segšanai. Dzīvokļa pabalstu piešķir vienu reizi kalendārajā gadā, nepārsniedzot 500 eiro, to aprēķina pēc faktiskajiem īres/apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu maksājumiem. Dzīvokļa pabalsta saņemšanai jāiesniedz iepriekšējo trīs mēnešu īres un komunālo maksājumu kvītis vai par apkuri – kvītis par pēdējiem trim pilniem apkures mēnešiem.

Ja nepieciešams īpašs atbalsts šajā ārkārtējā situācijā un ģimenes vai personas resursi ir izsmelti, ikvienam liepājniekam ir iespējams vērsties Sociālajā dienestā un pieprasīt arī pārtikas vai krīzes pabalstu. Pārtikas pabalsts ir kartes pārtikas iegādei līdz 45 eiro personai un līdz 200 eiro ģimenei mēnesī. To piešķir, ja ienākumi uz katru ģimenes locekli iepriekšējā mēnesī nepārsniedz 90 eiro. 

Savukārt krīzes pabalstu Liepājas domes Sociālo lietu komisija piešķir, izvērtējot ģimenes kopējo situāciju un materiālo stāvokli šajā ārkārtas situācijas laikā. Atgādinām, ka ārkārtas situācija ģimenē ir tad, ja no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ tā pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

Personām, kuras atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām ar ienākumiem līdz 242 eiro uz cilvēku mēnesī, ir tiesības saņemt arī Eiropas atbalstu - pārtikas preču un pirmās nepieciešamības preču komplektus (Liepājā Graudu ielā 43a, tālr. 26460515 vai Pirmās palīdzības vienībā Ūliha ielā 35/37).

Sociālais dienests mēnešbiļetes šobrīd neizsniedz, jo personām virs 80 gadiem un represētajiem līdz ārkārtas situācijas sākumam saņemtās mēnešbiļetes derīgas braukšanai līdz 9. jūnijam. 

Sociālais dienests turpina nodrošināt arī pakalpojumu “Aprūpe mājās”, kas paredz arī pārtikas un medikamentu iegādi un piegādi vientuļajiem senioriem, kā arī citus sociālos pakalpojumus un sociālo atbalstu attālināti vai īpašos gadījumos arī klātienē.

Pirmdien, 18. maijā durvis saviem klientiem vērs Sociālā dienesta Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem. 

Par jebkuru jautājumu, kas saistīts ar sociālo palīdzību, pakalpojumiem un atbalstu ģimenēm sociālā riska situācijās, iedzīvotāji aicināti konsultēties telefoniski vai elektroniski ar Sociālo dienestu: – par sociālo palīdzību un pabalstiem 63489652, 63489647; – par sociāliem pakalpojumiem 63489668; - par sociālo darbu 63489682; – e-pasts: sociala.palidziba@liepaja.lv.