Liepājas Universitāte izsludina gadskārtējo stipendiju konkursu vidusskolēniem. Stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt vidusskolēnu izcilību mācībās, veicināt viņu centienus pētniecības un radošajā darbībā, kā arī studiju uzsākšanu Liepājas Universitātē.

Stipendija vienam vidusskolas 12.klases skolēnam tiek piešķirta sešus mēnešus mācību gada 2. semestrī (janvāris – jūnijs) par labām un teicamām sekmēm, godalgotām vietām republikas pilsētas, novada, reģiona vai valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu pētnieciskajā darbā, kā arī par sabiedrisko līdzdalību dažādās jauniešu un skolēnu organizācijās.

Stipendijas apmērs ir 142,50 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas, informē Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Pieteikumā jāpievieno:
– motivācijas vēstule (viena lappuse);
– pretendenta CV (dzīvesgājums);
– mācību un pētniecības sasniegumu apliecinājumi (diplomu, atzinības rakstu u.tml. kopijas);
– skolas izdots apliecinājums par vidējo sekmju vērtējumu 12. klases 1. semestrī (ne zemāks par 7,5 ballēm);
– skolas un citu organizāciju rekomendācijas vēstules.

Pretendenti aicināti pieteikties stipendijai elektroniski līdz 2021. gada 18. janvārim, aizpildot anketu.
Ar Nolikumu par Liepājas Universitātes stipendiju vidusskolēniem var iepazīties šeit.

Uzzini vairāk, rakstot zinātnes prorektores referentei Džeinai Kleinai: dzeina.kleina@liepu.lv.