Liepājas Universitāte (LiepU) izsludina gadskārtējo stipendiju konkursu vidusskolēniem. Stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt vidusskolēnu izcilību mācībās, veicināt viņu centienus pētniecības un radošajā darbībā, kā arī studiju uzsākšanu Liepājas Universitātē, informē LiepU galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Stipendija vienam vidusskolas 12. klases skolēnam tiek piešķirta sešus mēnešus mācību gada 2. semestrī (janvāris – jūnijs) par labām un teicamām sekmēm, godalgotām vietām republikas pilsētas, novada, reģiona vai valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu pētnieciskajā darbā, kā arī par sabiedrisko līdzdalību dažādās jauniešu un skolēnu organizācijās.  Stipendijas apmērs ir 142,50 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Pagājušajā gadā vidusskolēna stipendiju ieguva Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas 12. klases skolniece Elīza Anna Smilga, kura izvēlējās pēc vidusskolas beigšanas studijas uzsākt Liepājas Universitātes studiju programmā "Skolotājs": "Gribu būt matemātikas skolotāja kā mana mamma, gribu studēt savā pilsētā un strādāt savā skolā. Esmu dzirdējusi, ka skolotāju trūkst, turklāt gribu būt laba skolotāja, kas matemātiku prot iemācīt – esmu redzējusi kā to dara mana skolotāja un mana mamma."

Informācija par pieteikšanās kārtību: www.liepu.lv/lv/jaunumi/4322/liepajas-universitate-izsludina-pieteiksanos-stipendijai-vidusskoleniem