No šodienas, 29. novembra, SIA "Liepājas reģiona informācijas birojā", Rožu laukumā 5/6, Liepājā,  ārvalstnieki varēs saņemt Latvijā verificējamu sadarbspējīgu "Covid–19"  sertifikātu, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Lai šobrīd Latvijā varētu saņemt dažādus pakalpojumus, nepieciešams "Covid–19" sertifikāts par vakcināciju vai izslimošanu. ES valstu iebraucējiem ir kopīgs ES digitālais "Covid–19" sertifikāts, tomēr problēmas ir no citām valstīm iebraukušajiem vakcinētajiem cilvēkiem, jo nepieciešama sertifikātu pielīdzināšana.

Iebraucējiem no ASV, Austrālijas, Jaunzēlandes un Kanādas no 25.novembra ir iespēja iegūt īstermiņa "Covid–19" sertifikātu. Iepriekš šo valstu sertifikāti tika atzīti kā derīgi iebraukšanai, bet ieceļotāji nevarēja saņemt "zaļā režīma" pakalpojumus. Ekonomikas ministrija jau vairākkārt norādījusi, ka nepieciešams rast risinājumu trešo valstu sertifikātu atzīšanai. Sarunu rezultātā panākts, ka īstermiņa sertifikātu izsniegs tūrisma informācijas centri, kas ir noslēguši sadarbības līgumu ar Nacionālo veselības dienestu par personas datu apstrādi un attiecīgu īstermiņa apliecinājumu izsniegšanu.

Īstermiņa sertifikāts ir pielīdzināms "parastajam" "Covid–19" sertifikātam, bet tikai Latvijas teritorijā. Īstermiņa sertifikāts ir derīgs 30 dienas no izsniegšanas brīža un pēc minētā termiņa tiek dzēsts.

Plašāku informāciju iespējams saņemt pa tālruni 29402111, 634 80808 vai e–pastu info@liepaja.travel.