Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā 2022.gadā dažādiem sociālās palīdzības pabalstiem pilsētas iedzīvotājiem un Ukrainas bēgļiem izlietots kopumā 4,5 milj. eiro, kas ir ievērojami vairāk kā 2021.gadā. Pērn sakarā ar tarifu kāpumu energoresursiem, veselības aprūpes, medikamentu un citu cenu pieaugumu pieaudzis arī pašvaldības atbalsts liepājnieku sociālajai aizsardzībai, īpaši – mājokļa un veselības aprūpes pabalstiem, informē Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Sociālo pabalstu saņēmēju skaits bez Sociālajā dienestā apkalpotajām 689 ukraiņu bēgļu ģimenēm 2022.gadā salīdzinājumā ar 2021.gadu ir nedaudz samazinājies, tomēr trūcīgajiem un maznodrošinātajiem liepājniekiem piešķirto sociālo pabalstu kopējais finansējums sakarā ar cenu pieaugumu ir pieaudzis.  

2022.gadā 2410 personām vismaz vienu dienu ir bijis spēkā trūcīgas personas statuss, bet 2655 personām - maznodrošinātas personas statuss. Visvairāk pieprasītie pabalsti joprojām ir mājokļa pabalsts un veselības aprūpes pabalsts. Pērn mājokļa pabalsts piešķirts 2167 mājsaimniecībām vai 2677 personām, izlietojot kopumā šīm mērķim  763 141 eiro.

Kā uzsver Sociālā dienesta direktore Diana Mejere, pēdējo gadu laikā mainījusies mājokļa pabalsta aprēķina sistēma - kopš 2021.gada 1. jūlija to nosaka valsts līmenī un Sociālais dienests strādā pēc valsts noteiktajiem normatīviem un formulas mājokļa pabalsta aprēķinā.  Daudzi liepājnieki, kuri pēc pašvaldības izdotajiem saistošajiem noteikumiem iepriekšējos gados saņēma šo pabalstu, tam vairs nevar kvalificēties.  Ja 2019.gadā pabalstu saņēma 4877 personas, tad 2021.gadā – 3139 personas, bet 2022.gadā – 2677 personas. To īpaši ietekmēja pensiju indeksācija 2022.gada augustā, pēc kuras vientuļo senioru skaits, kuriem nākas atteikt mājokļa pabalstu, ir vairāki simti cilvēku.

Mājokļa pabalsta aprēķinu nosaka 2020.gada 17.decembra MK  noteikumi Nr.809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu". Savukārt Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums nosaka, ka līdz 2023.gada 30.aprīlim mājokļa pabalsta aprēķinam piemēro koeficientu 3 visām mājsaimniecībām. Paaugstinātais koeficients dod iespēju kvalificēties mājokļa pabalstam mazliet plašākam cilvēku lokam ar nedaudz augstākiem ienākumiem kā pirms tam.

Mājokļa pabalstu aprēķina par iepriekšējā vai esošajā mēnesī saņemtajiem rēķiniem, kuri jāiesniedz Sociālajā dienestā. To piešķir uz sešiem mēnešiem. Mājokļa pabalsta aprēķinā ņem vērā izdevumus par īri, apsaimniekošanu,  apkuri, t.sk. kurināmā iegādei, auksto un karsto ūdeni, elektroenerģiju,  dabasgāzi, kanalizāciju vai asenizāciju, sadzīves atkritumiem, telekomunikāciju pakalpojumiem.  

Veselības aprūpes pabalsts 2022.gadā piešķirts 1831 cilvēkam par kopējo summu 217 984 eiro , kas ir par  61 254 eiro vairāk nekā pērn. No 2022.gada 1. janvāra Liepājā veselības aprūpes pabalsts tika palielināts no 75 uz 150 eiro vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem no mājsaimniecībām, kurās ir seniori un personas ar invaliditāti. Veselības aprūpes pabalstu trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji var pieprasīt un saņemt reizi kalendārajā gadā, negaidot gada beigas - tikko ir sakrāti čeki par vajadzīgo summu.

Veselības aprūpes pabalsts paredzēts ar veselības aprūpi saistītu izdevumu daļējai segšanai: zobu labošanai, protezēšanai, zobu higiēnas pakalpojumiem, medikamentu iegādei, ārstēšanai sertificētā ārstniecības iestādē, konsultācijām un ārstēšanai pie ārsta speciālista, optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādei ar ārsta speciālista nosūtījumu vai briļļu recepti.

Šogad Liepājas pašvaldības budžetā sociālajam atbalstam sakarā ar cenu kāpumu tiek plānoti lielāki resursi,  tajā skaitā mājokļa pabalstam – 840 215 eiro, kas ir par 77 074 eiro vairāk nekā pērn. Krīzes situācijām un veselības aprūpes pabalstiem plānots izlietot 331 835 eiro.     
 
Sociālajā dienestā pēc palīdzības var vērsties ikviens pilsētas iedzīvotājs, kurš nonācis krīzes situācijā un kuram nepieciešams saņemt sociālo palīdzību vai sociālos pakalpojumus. Liepājnieki, kuriem tas ir aktuāli, aicināti vērsties Sociālajā dienestā E. Veidenbauma ielā 3, vai zvanīt pa tālruni 634 89655. Sociālais dienests, tāpat kā līdz šim, pieņem klientus pēc iepriekšēja pieraksta. Pieteikties var, gan zvanot, gan arī izmantojot e-pierakstu, t.i. aizpildot pieteikuma veidlapu: https://pieteikumi.liepaja.lv/lv/project/NlYrZldlSXFmRDhRRkJYM1E3eExMdz09

Vairāk par mājokļa pabalstu liepaja.lv/dzivokla-pabalsts-gimenem/
Vairāk par veselības apŗūpes pabalstu liepaja.lv/veselibas-aprupes-pabalsts/