Ar deputātu atbalstu ceturtdien, 20. februārī tika pieņemts lēmums par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem. 2020. gadā plānots noslēgt 45 līgumus ar citām pašvaldībām par 588 audzēkņiem (dati no Valsts izglītības informācijas sistēmas), kuri apmeklē Liepājas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes, bet kuru deklarētās dzīvesvietas adrese ir citu pašvaldību administratīvajā teritorijā.


Savukārt ar 38 pašvaldībām tiks noslēgts līgums par 554 audzēkņiem, kuru deklarētās dzīvesvietas adrese ir Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijā, bet kuri izglītojas citu pašvaldību izglītības iestādēs.


Veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citu pašvaldību bērniem, ieņēmumi tiks novirzīti izglītības nozares papildu finansēšanai.


2020. gadā plānotie ieņēmumi no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem ir 278 692 eiro.


Vidējās izmaksas šogad uz vienu izglītojamo vispārējās izglītības iestādēs ir 36,33 eiro, pirmsskolas izglītības iestādēs 160,75 eiro un speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs 138,61 eiro, teikts lēmumā.