"Vēlos izteikt savu sašutumu par to, kā tiek tērēta nodokļu maksātāju nauda! Koncertzāles darbiniekiem alga tiek maksāta no mūsu nodokļiem, bet viņi darba laikā brauc ekskursijā!"

Šādi raksta portāla lasītāja. Vēstules turpinājumā teikts: "Vēl lielāka nekaunība to visu publiskot sociālajos tīklos. Kā var spriest pēc Baibas Božes un viņu sabiedrisko attiecību vadītājas Elizabetes Hartmanes publiskotajām fotogrāfijām, "Pieredzes apmaiņas brauciens" paredzējis eksursiju Aglonā, Lūznavas muižā, Marka Rotko muzejā u.c.

Man ļoti interesē, kāda veida "pieredze" ir gūta šajā izbraucienā un kāds mums, liepājniekiem, ieguvums no šāda brauciena. Īpaši interesē, kādu pieredzi šajā braucienā guvusi koncertzāles juriste un grāmatvede, kuras spriežot pēc koncertzāles sociālajos tīklos publiskotajām fotogrāfijām, arī bijušas šajā "pieredzes apmaiņas braucienā" jeb, kā raksta koncertzāles sabiedrisko attiecību vadītāja, "ceļojumā pa skaistākajām Latgales vietām".

Ļoti interesē, kāda programma bija piektdien, kādi objekti un apskates vietas apmeklētas, ko katrs koncertzāles darbinieks ieguvis no šī brauciena, ar kādiem speciālistiem tikās "Gorā" un kāds nodokļu maksātājiem labums no šī "pieredzes apmaiņas brauciena"?"

Uz lasītājas jautājumiem esam saņēmuši atbildi no SIA "Lielais Dzintars" sabiedrisko attiecību vadītājas Elizabetes Hartmanes:

"SIA "Lielais Dzintars" darbinieku komandējums piektdien, 13.maijā, saistīts ar darba pienākumu izpildi. Komandējuma galvenais mērķis bija iepazīties ar koncertzāles "Gors" darbības pieredzi, principiem, vadību un darba organizēšanu. Tā kā koncertzāle Rēzeknē bija pirmā reģionālā koncertzāle Latvijā un veiksmīgi darbojas jau trīs gadus, tās vadība un darbinieki ieguvuši vērtīgu pieredzi mākslinieciskos, organizatoriskos, saimnieciskos, mārketinga, klientu servisa un citos jautājumos, ar kuriem ikdienā sastopas arī Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" darbinieki.

Piektdien, 13.maijā, brauciena ietvaros bija viens apskates objekts – Latgales vēstniecība "Gors", Rēzeknē. Tikšanā piedalījās SIA "Austrumlatvijas koncertzāle" valdes locekle Diāna Zirniņa, mākslinieciskās un pasākumu nodaļas vadītāja Ilona Rupaine, mārketinga nodaļas vadītāja Edīte Husare, tehniskais direktors Aivars Adrickis un pasākumu tehniskais režisors-skatuves darbu vadītājs Ēriks Linkuns.

Dienas noslēgumā SIA "Lielais Dzintars" darbinieki par saviem līdzekļiem apmeklēja "Sinfonietta Rīga" un vijolnieces Vinetas Sareikas koncertprogrammu "Gadalaiki".

SIA "Lielais Dzintars" darbinieki komandējumā tika norīkoti uz vienu dienu, ievērojot Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumu Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi" prasības.

Liepājas koncertzāles darbinieki par saviem līdzekļiem sedza naktsmītņu un uzturēšanās izdevumus. Sestdien, 14.maijā ar darba pienākumu izpildi nesaistīti pasākumi tika segti no uzņēmuma darbinieku privātajiem līdzekļiem.

SIA "Lielais Dzintars" darbinieku ieguvumi no pieredzes apmaiņas brauciena:
Valdes locekle uzņēmumā pārrauga visus ar saimniecisko un māksliniecisko darbību saistītos aspektus, kuri tika pārrunāti tikšanās laikā. Koncertzāļu vadītājas savā starpā pārrunāja arī mākslinieciskās programmas plānošanas, koncertzāļu savstarpējās sadarbības un citus jautājumus.

Ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma inženieris – iepazīšanās ar koncertzāles tehniskiem un arhitektoniskiem risinājumiem, pieredzes apmaiņa dažādos specifiskos, tehniskos jautājumos (piemēram, ēkas saimnieciskā uzturēšana, grīdas uzkopšana, tehnisko strādnieku ikdienas darba organizēšana, tehniskā nodrošinājuma un aprīkojuma apkopes). Tika pārrunāti jautājumi par inženierkomunikāciju tehnisko apkopju izcenojumiem, sadarbībām ar tehnisko apkopju firmām, to izcenojumiem un citiem jautājumiem.

Juriste un grāmatvede – gūta vērtīga pieredze juridiskajos un grāmatvedības jautājumos, kas saistīti ar koncertzāles ikdienas darbību (līgumu slēgšanu, savstarpējo sadarbību ar pašvaldību, atskaitēm, organizatorisko struktūru, pamatdarbību reglamentējošiem dokumentiem, dokumentu apriti, norēķiniem, kā arī pieredzi iepirkumu organizēšanā ēkas apsaimniekošanas un mākslinieciskā nodrošinājuma vajadzībām). Tika apspriesta koncertzāļu grāmatvedības uzskaites specifika un citi jautājumi.

Personāla vadītāja – guva vērtīgu pieredzi, kā tiek organizēts personāla darbs un tā noslodze, kādu slodzi strādā dažādi speciālisti, kā tiek plānots nodaļu ikdienas darbs. Tika gūtas vērtīgas idejas, kā optimizēt un papildināt koncertzāles personāla sastāvu, atvieglojot tos darbiniekus, kas darba specifikas dēļ ir ļoti noslogoti.

Mārketinga un pārdošanas vadītāja un sabiedrisko attiecību vadītāja – pieredzes apmaiņa korporatīvās identitātes veidošanā, mārketinga aktivitāšu īstenošanā un dažādu mārketinga rīku izmantošanā. Tika pārrunāti plānotie sadarbības projekti, veikta kultūras piedāvājuma un pieprasījuma analīze, pārrunāta tirdzniecības statistika un citi jautājumi.

Klientu apkalpošanas speciāliste komandējumā devās klientu apkalpošanas vadītājas vietā, lai iepazītu visus ar klientu servisu saistītos jautājumos un gūtu pieredzi pasākumu baudīšanas pieredzes nodrošināšanā un uzlabošanā.

Gide – ieguva vērtīgu informācija, kā tiek organizētas un vadītas ekskursijas Rēzeknes koncertzālē, kādas idejas spēj piesaistīt vairāk apmeklētājus no Latvijas un ārvalstīm."