Noslēdzies pašvaldības izsludinātais iepirkums par vienpadsmit piemiņas stēlu izgatavošanu Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņai.


Līguma slēgšanas tiesības komisija piešķīrusi Ķekavas novadā reģistrētajai SIA "Akmens apstrādes centrs AKM", līgumcena – 28 036,94 eiro (neskaitot PVN).


Līguma izpildes termiņš    ir 180 dienas pēc līguma parakstīšanas. Līdz 2021. gada 1. jūnijam stēlas glabāsies pie darbu izpildītāja.


Pērn 24. jūlijā Lāčplēša dārzā, Atmodas bulvārī, atklāja pirmās sešas Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem veltītās stēlas Liepājā. Tajās iegravēti 50 ordeņa kavalieru vārdi. Atklāšanā piedalījās arī aizsardzības ministrs Artis Pabriks, kurš savā uzrunā uzsvēra: "Svinot Latvijas armijas simtgadi, mums ir svarīgi apzināt savas tautas varoņus un vietas visā Latvijā, kurās viņi ir cīnījušies par mūsu valsts neatkarību, mūsu nācijas un ikkatra pilsoņa brīvību. Liepājā uzstādītās stēlas liecinās par Latvijas karavīru drosmi, iestājoties par šīm vērtībām. Aicinu visas Latvijas pašvaldības un iedzīvotājus apzināt, atcerēties un godināt mūsu varoņus un viņu paveikto Latvijas labā!"


Atklājot piemiņas stēlas Lāčplēša dārzā, Liepāja piebiedrojusies vēl 36 Latvijas pašvaldībām, kuras atsaukušās Aizsardzības ministrijas un Jaunsardzes un informācijas centra aicinājumam piedalīties projektā "Atceries Lāčplēšus", apzinot savas pilsētas vai novada varoņus un iegravējot viņu vārdus piemiņas stēlās.


Stēlu dizains veidots vienotā stilistikā ar Rīgas Brāļu kapiem, un to materiālam izvēlēts tāds pats granīts kā Brīvības piemineklim, lai veidotu sasaisti ar Latvijas Neatkarības karā kritušo piemiņu un Latvijas valstiskuma, latviešu tautas vienotības, neatkarības un brīvības simboliem.


Latvijas valsts apbalvojums Lāčplēša Kara ordenis ar devīzi "Par Latviju" tika dibināts 1919. gada 11. novembrī, un to piešķīra Latvijas armijas karavīriem, bijušo latviešu strēlnieku pulku karavīriem, kā arī ārzemniekiem, kuri piedalījās Latvijas Neatkarības karā vai sniedza ieguldījumu un sekmēja Latvijas valsts nodibināšanu. Kopumā ir pasniegti 2146 Lāčplēša Kara ordeņi.