"Liepājas RAS" izsludinātais konkurss bērniem – izgatavot mūzikas instrumentu no otrreiz izmantojamiem materiāliem, iedvesmojis Kristīgās pirmskolas kolektīvu.

Kā pārliecinājās portāls un arī konkursa rīkotāju pārstāvis Viktors Birze, konkurss atraisījis gan audzēkņu, gan pedagogu, gan arī vecāku radošo talantu, jo tik plašu un dažādu mūzikas instrumentu klāstu no visiem iespējamiem materiāliem, turklāt – lietojamu, reti gadās redzēt.

Ne tikai „Muzikālās” grupiņas, bet visu grupu – „Magonītes”, „Spārītes”, „Pelēni”, „Rūšķīši”, „Cerībiņa” – audzēkņi un viņu pedagogi, nereti iesaistoties arī vecākiem, bija darinājuši skaņu kastes, dažādus grabināmus un sitamus instrumentus, kā šeikerus, marakasus, tamburīnus, bungas utt., un arī tik neparastus kā „muzikālā veste”, „plaukšķis”, „lietus koks”, „robdēlis”.

Arī izmantotie materiāli bija visdažādākie – sākot no koka dēlīšu taras kastēm līdz smilšu graudiņiem. Pielietojumu atraduši gan krāsaini kokteiļsalmiņi, gan tukšas kurpju kastes, gan vecs, bet vēl skanīgs pakavs, plastmasas un stikla pudeles, skārda bundžas, pudeļu korķi un daudzkas cits.

Lai nodemonstrētu visus šos oriģinālos darinājumus, katra grupiņa un arī visi bērni kopā bija sagatavojuši muzikālus priekšnesumus, ko cēla priekšā sākumskolas vadītājas Ingas Kulmanes izveidotajai žūrijai.

Visi tās locekļi, „konkurējošo” pirmsskolas izglītības iestāžu „Liepiņa” un „Pienenīte” metodiķi Ilzi Konušaku un audzinātāju Agensi Kalniņu ieskaitot, bija tik pārsteigti un aizkustināti, ka nespēja vien izlemt, kurus piecus darbus sūtīt tālākai izvērtēšanai konkursa rīkotājiem.

Iespējams, rezultāts izrādījies tik veiksmīgs arī tāpēc, ka Kristīgās pirmskolas bērniem jau bijusi pieredze, pašiem darinot mūzikas instrumentus – pirmoreiz tas noticis vēl pirms ticis izsludināts konkurss, gatavojoties koncertam vecmāmiņām, arī muzikālajās nodarbībās bieži tiek izmantoti audzinātāju un bērnu pašu darinātie mūzikas instrumenti, pastāstīja Inga Kulmane.

Viktors Birze apsolīja, ka visi skolas bērni, kas piedalījušies mūzikas instrumentu darināšanā no otrreiz lietojamiem materiāliem un paveikuši to tik slavējami, pelnījuši ekskursiju uz uzņēmumu „Liepājas RAS”.

Iesniegtie darbiņi tiks vērtēti pēc 3.marta, kad beigsies konkurss. Galvenie kritēriji būs oriģinalitāte un atbilstība tēmai, tehniskais izpildījums un mūzikas instrumenta pielietojamība. Rezultāti līdz 10.martam tiks paziņoti individuāli, kā arī publicēti „Liepājas RAS” mājas lapā www.liepajasras.lv.

Labākā un oriģinālākā darba autoru grupa saņems galveno balvu 200 eiro, otrās vietas ieguvēji – 100 eiro, bet trešās vietas ieguvēji saņems 50 eiro.