Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienības "Jauniešu mājas" projektu vadītāja Dagnija Smiltniece aicina jauniešus iepazīties ar piedāvātajām iespējām kvalitatīva brīvā laika pavadīšanai un sevis pilnveidei Jauniešu mājā, Kungu ielā 24 (ieeja no Bāriņu ielas) 3. un 4.septembrī no pulksten 14 līdz 18.

Visas nedēļas garumā Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienībās norisināsies Atvērto durvju diena, interesenti gaidīti Jauniešu mājā katru darba dienu, taču 3. un 4.septembrī ir sagatavota interaktīvu programmu struktūrvienības iepazīšanai.

Pasākuma ietvaros katram interesentam būs iespēja apmeklēt Jauniešu māju, darboties mūzikas telpā, iepazīt nodarbību piedāvājumu, satikt ģitārspēles un improvizācijas teātra nodarbību pasniedzējus un iepazīt neformālās izglītības veidus, tai skaitā jauniešu pašaudzināšanas programmu AWARD, kuras mērķis ir motivēt jauniešus pilnveidot savas prasmes dažādās jomās. Jauniešu padome sagaidīs interesentus ar jautrām aktivitātēm un pieredzes stāstiem, kā arī darbinieki ar prieku sniegs atbildes uz visiem interesējošajiem jautājumiem.

Jauniešu māja ir Liepājas bērnu un jauniešu centra struktūrvienība, kuras mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, palīdzot viņiem kļūt par sociāli atbildīgiem pieaugušajiem, kuri nākotnē studē, dzīvo, strādā un veido ģimenes Liepājā.

Šajā mācību gadā Jauniešu māja strādās vadoties pēc 4 prioritātēm:
• jauniešu labvēlīgas vides veidošana un veselības veicināšana;
• neformālās izglītības programmu realizācija un jauniešu iesaiste
• karjeras attīstības atbalsta veidošana un motivācijas mācīties veicināšana jauniešiem;
• ilgtspējīgu un videi draudzīgu procesu veicināšana darbam ar jaunatni

Ieeja pasākumā ir bezmaksas.