Šonedēļ noslēdzās Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centra īstenotās  72 stundu pedagogu profesionālās pilnveides mācības "Jauno pedagogu profesionālās izaugsmes atbalsta programma", kas ilga no 2022. gada oktobra līdz 2023. gada maijam un kuru absolvēja  trīspadsmit Liepājas vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogi no Liepājas Liedaga vidusskolas, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas, Liepājas 7. vidusskolas, J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas, Liepājas 3. pamatskolas, kā arī četri Dienvidkurzemes novada pedagogi no Aizputes vidusskolas, Rucavas pamatskolas un Vaiņodes vidusskolas, informē Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde.

Programmas galvenais uzdevums bija sniegt atbalstu jauno pedagogu kompetences pilnveidei, aktualizējot pieredzi un prasmes mūsdienīga izglītības procesa nodrošināšanai, sniedzot teorētisko pamatojumu, bet jo īpaši akcentējot praktisko pieredzi - īpašus  rīkus un pedagogu paņēmienus, kas noderēs ikdienas darbā ar skolēniem. Nodarbībās jaunie pedagogi apguva tēmas, kas saistītas ar mācību procesa plānošanu, vadīšanu, vērtēšanu, pievēršot uzmanību kritiskajai domāšanai un diferenciācijas iespējām. Aktuāla bija iekļaujošās izglītības īstenošanas pieredze un jēgpilna IT rīku izmantošana mācību procesā.

Mācību noslēguma pasākums notika Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra koprades telpā Dabas māja. Jaunos pedagogus sveica Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre - Lathere, aicinot turpināt pilnveidoties, izmantot iegūto pieredzi darbā ar saviem skolēniem, nepadoties pie pirmajām grūtībām, būt pārliecinātiem un zinošiem skolotājiem, kuri spēj ieinteresēt un patiesi iedvesmot savus skolēnus.

Savukārt programmas vadītāja Dace Okmane atzīst, ka: "Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centrā šādi kursi, kuru mērķis bija sniegt praksē balstītu atbalstu jaunajiem skolotājiem, tika īstenoti pirmo reizi. Programmā tika iekļautas tēmas, kas ir svarīgas, lai stiprinātu jauno pedagogu profesionalitāti, tādejādi nepazūdot un neapjūkot visā, ko nepieciešams īstenot, lai tiktu nodrošināts mūsdienīgs mācību process." Pedagogiem bija iespēja pabūt arī "skolēna kurpēs" un darboties D. Okmanes vadītajā stundā kā skolēniem, pēc tam analizējot stundu gan no skolēna, gan skolotāja viedokļa.

Kā atzīst kursu dalībniece Paula, "galvenais ieguvums no dalības ir, pirmkārt, neliela jauno pedagogu kopiena, kurā būtiska nozīme ir arī pasniedzējiem. Kursu laikā tika radīta vide un atmosfēra, kurai tika piešķirta ekskluzivitāte, kas man deva sajūtu, ka neesmu viena un ka mums apkārt, tepat, viena e-pasta vai zvana attālumā ir cilvēki, kuri var palīdzēt risināt to, ko pašai vairs, šķiet, neizdodas atrisināt. Tie ir kontakti un apjausma par to, cik profesionāli, spēcīgi ir kolēģi man apkārt. Otrkārt, ļoti liels ieguvums ir mazie, gadu gaitā pārbaudītie padomi, metodes, paņēmieni no pasniedzējiem dažādās tēmās - tādi mazi, labi noslīpēti dimantiņi, kuru dēļ es varu izvairīties no "uzkāpšanas uz grābekļa" un gudri teikt, ka mācos no citu kļūdām, ne no savējām."

Skolotāja Helēna uzsver: "Esmu ieguvusi lielāku pārliecinātību par savu darbu kā pedagogs. Esmu nostiprinājusi savu pārliecību, ka vēlos būt pedagogs, pat ja sākotnēji tas nebija mans pašmērķis. Esmu ieguvusi izcilus piemērus un paņēmienus, kā strādāt ar skolēniem, kā padarīt savu darbu interesantāku." Savukārt skolotāja Kristiāna nonākusi pie atziņas, ka "svarīga ir katra mācību stundas daļa, skolēniem arī ir jāzina, kas stundā notiks. Skolotājam pašam ir jāuzdrošinās izvērtēt sava novadītā mācību stunda."

Noslēdzot pasākumu D.Okmane uzsvēra: "Svarīgi, lai jaunie pedagogi aktīvāk ienāktu izglītības iestādēs un šāda programma, kas sniedz atbalstu un orientēta uz praksē balstītu pieredzi, ir nozīmīga gan pašam pedagogam, gan netieši arī darba devējam un izglītojamajiem. Šīs mācības bija iespēja jaunajiem pedagogiem saprast, ka viņi var saņemt atbalstu, gūt atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem un rast praktiskas idejas izaicinājumu risinājumiem. Ir izveidojusies tāda kā jauno pedagogu kopiena, kur visi ir savējie, kur droši var dalīties ar veiksmēm, kā arī iegūt pieredzi, lai prasmīgāk uzveiktu neveiksmes."