Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests šogad jau otro reizi rīko konkursu "Gada balva sociālajā jomā", lai līdz 15. oktobrim apzinātu un Sociālo darbinieku dienā godinātu tos Sociālajā dienestā strādājošos sociālā darba speciālistus un darbiniekus, kuri profesionāli, atbildīgi un godprātīgi veic savu darbu, ikdienā sniedzot atbalstu liepājniekiem dažādās krīzes situācijās, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Konkursa pretendentus no Sociālā dienesta darbinieku vidus piecām nominācijām izvirzīs sociālo institūciju vadītāji, savukārt  Liepājas iedzīvotāji aicināti ieteikt savus priekšlikumus nominācijai "Iedzīvotāju paldies", aizpildot anketu Sociālajā dienestā vai kādā no 12 sociālajām institūcijām līdz 15. oktobrim.

"Sociālie darbinieki, kuri grūtos dzīves brīžos sniedz atbalstu liepājniekiem, reti saņem paldies par savu darbu, jo pārvarētās problēmas un sociālā darbinieka atbalsts ātri aizmirstas. Īpaši saspringtā darba režīmā sociālajiem darbiniekiem nācās strādāt šogad pavasarī "Covid-19" krīzes laikā, lai Liepājas iedzīvotāji nepieciešamo palīdzību un atbalstu varētu saņemt arī attālināti" , atzīst Sociālā dienesta direktore Linda Krasovska. Aptaujā "Iedzīvotāju paldies"  ikvienam ir iespēja atcerēties savu pozitīvo pieredzi sadarbībā ar sociālajiem darbiniekiem un pateikt paldies neklātienē.

Nominācijā "Iedzīvotāju paldies" var tikt izvirzīti Sociālā dienesta darbinieki par laipnu, saprotošu un rūpīgu izturēšanos, atsaucību un iejūtīgu attieksmi, risinot līdzcilvēku sociālās problēmas, sniedzot atbalstu un palīdzību liepājniekiem. Šajā nominācijā apbalvošanai tiks izvirzīts viens darbinieks no Sociālā dienesta un viens darbinieks no katras sociālās institūcijas, kurš būs saņēmis visvairāk pozitīvu atsauksmju no iedzīvotājiem.

Balsošanas kastītes līdz 15. oktobrim atradīsies gan Sociālā dienesta klientu apmeklēšanas centrā, gan katrā no 12 Sociālā dienesta sociālajām institūcijām labi pamanāmā vietā. Lai nobalsotu, jāaizpilda anketa, minot Sociālā dienesta darbinieku, kuram Paldies veltīts. Iedzīvotāju ērtībām pieejama arī elektroniskā anketa.

Apbalvošana notiks Sociālo darbinieku dienā, kuru pasaulē atzīmē novembra otrajā trešdienā, šogad – 11. novembrī.

Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests nodrošina iedzīvotājiem sociālo palīdzību, kā arī sniedz sociālos pakalpojumus un veic profesionālu sociālo darbu. Sociālajā dienestā un tā pakļautībā darbojas 12 sociālās institūcijās, kurās strādā vairāk nekā 240 strādājošie – četras sociālās dzīvojamās mājas, Veco ļaužu dzīvojamā māja, Grupu dzīvokļi, Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem, Bērnunams, Nakts patversme, Atkarību profilakses centrs, birojs "Aprūpe mājās", divi pensionāru dienas centri.