Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija izsludinājusi nevalstisko organizāciju (NVO) sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkursu.

Tas darīts, lai atbalstītu Liepājas NVO sniegtos pakalpojumus un pasākumus sociālās iekļaušanas un sociālo pakalpojumu pieejamības veicināšanai Liepājas pilsētas iedzīvotājiem.

Konkursa pieejamais līdzfinansējums ir 80 000 eiro, informē pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir pretendentiem, kuru projekti:
• paredz sabiedriski nozīmīgu programmu un pasākumu īstenošanu Liepājas pilsētā un atbilst konkursa mērķiem;
• īsteno sociālās iekļaušanas programmas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem;
• uzlabo sociālā pakalpojuma sniegšanas kvalitāti cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem;
• paredz sniegt pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijā;
• piesaista ievērojamus vietējos resursus un brīvprātīgos projekta īstenošanai;
• īsteno idejas, kas palīdz veidot sociāli atbildīgus liepājniekus.

Projektu pieteikumus savu mērķprogrammu īstenošanai var iesniegt biedrības un nodibinājumi, kas ir reģistrēti Sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrā, kā arī to juridiskā adrese Liepājas pilsētā reģistrēta ne mazāk par diviem gadiem.

Projektus jāiesniedz līdz šī gada 9.februārim pulksten 16 Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, kā arī tos jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi nvo@liepaja.lv.

Ar konkursa mērķi, līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumiem, vērtēšanas kritērijiem, projektu iesniegšanas kārtību, izvērtēšanas kārtību un projektu darbības kontroli var iepazīties Liepājas pašvaldības mājas lapā www.liepaja.lv  sadaļā "Sabiedrība" – "NVO Liepājā".

Šogad Liepājā nevalstiskajām organizācijām tiks piedāvāti trīs projektu līdzfinansēšanas konkursi:
1. NVO sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkurss, kurā paredzēts iedrošināt organizācijas sniegt dažādus sociāli iekļaujošus pakalpojumus, uzlabot esošo pakalpojumu kvalitāti, kā arī nodrošināt to pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem;
2. NVO projektu līdzfinansēšanas konkurss, kurā organizācijas varēs pretendēt uz līdzfinansējumu pilsoniskās līdzdalības, integrācijas un sociālo pasākumu īstenošanai;
3. Veselības veicināšanas projektu konkurss, kura mērķis ir veicināt Liepājas pilsētas iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu.

Papildu informācija pieejama, rakstot nvo@liepaja.lv vai zvanot 63404721.