Nākamajā gadā plānots palielināt darba samaksu pašvaldības iestāžu darbiniekiem vidēji par 5%, bet par 10% izglītības un sociālās nozares tehniskajam personālam.

Tā nolemts šodien, 29.novembrī, notikušajā Liepājas domes Budžeta komisijas sēdē, informē Liepājas domes priekšsēdētāja padomnieks sabiedrisko attiecību jautājumos Līga Ratniece-Kadeģe.

"Jau trešo gadu, veidojot budžetu pārskatām pašvaldības iestāžu darbinieku algas, jo īpaši mazās, un meklējam risinājumus budžeta iespēju robežās. Vidēji darba samaksas pieaugums nākamgad plānots 5%, bet lielāks algas pielikums 10% plānots izglītības un sociālās nozares tehniskajiem darbiniekiem t.sk. medmāsām un auklītēm," komentējot Budžeta komisijas sēdē pieņemto lēmumu, norāda Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks.

Darba samaksas pieaugums nav plānots domes priekšsēdētājam, kā arī domes priekšsēdētāja vietniekiem un pašvaldības deputātiem. Plānots, ka nākamā gada budžetā  darba samaksas palielināšanai papildus nepieciešami nedaudz vairāk kā 697 tūkst. eiro.

Liepājas domes budžeta komisija lēma arī par finanšu līdzekļu novirzīšanu  pirmskolas pedagogu darba algas  pieaugumam, saskaņā ar šā gada 18.augusta Liepājas domes lēmumu, apstiprinot pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba slodzi 0,912 (36,5 stundas) ar atalgojumu 620 eiro par slodzi. Tas 2017.gada budžeta projektā veido pieaugumu par nepilniem 679 tūkst. eiro.